Baader Fringe Killer

Filtr dla refraktorów do wszelkich obserwacji wizualnych a zwłaszcza do zdjęć za pomocą CCD. Znacznie redukuje niebieskawe i czerwonawe "widmo wtórne" refraktorów achromatycznych jednocześnie tylko w nieznacznym stopniu zmieniając wierność odwzorowania kolorów dla danego obrazu. Odcina barwę czerwoną powyżej 650nm, w barwie niebieskiej odcina 50% promieniowania w zakresie 450nm do 480nm, odcina promieniowanie podczerwone w zakresie 656-1150nm, jest tym samym przydatny w astrofotografii, poprawia odwzorowanie odcieni na powierzchniach planet.
  • Sizes: 1,25", 2"
  • Features: Longpass
  • Vendor: Baader Planetarium
Baader Fringe Killer

Filter spectrum

Spectrum Baader Fringe Killer

On the internet

n
RkBlog main page Search RSS Contact