Baader IR-Pass

Filtr Baader IR-Pass przeznaczony jest do kamer CCD czułych na promieniowanie podczerwone. Blokuje on fale o długości poniżej 670 nm. Na większych długościach, obrazy planet są o wiele mniej zniekształcone przez zakłócenia ze strony frontów atmosferycznych (seeing). Łącząc obraz luminancji wykonany przez filtr IR-Pass z klatkami RGB frames uzyskujemy znaczącą poprawę ogólnej ostrości obrazu.
  • Sizes: 1,25", 2"
  • Features: Longpass , For CCD
  • Vendor: Baader Planetarium
Baader IR-Pass

On the internet

RkBlog main page Search RSS Contact