Baader Solar Continuum 540nm

Filtr kontinuum słonecznego Baader (540 nm) służy do obserwacji Słońca. Działa jak monochrometr niwelując skutki atmosferycznych turbulencji aby dawać obrazy które w zauważalny sposób wyglądają bardziej stabilnie. Używaj wyłącznie w połączeniu z folią zabezpieczającą AstroSolar albo klinem bezpieczeństwa Herschela albo innymi bezpiecznymi filtrami umieszczanymi przed obiektywem.
  • Sizes: 1,25", 2"
  • Features: Bandpass / Narrowband
  • Vendor: Baader Planetarium
Baader Solar Continuum 540nm

Filter spectrum

Spectrum Baader Solar Continuum 540nm

On the internet

RkBlog main page Search RSS Contact