Baader UHC-S

Jest to uniwersalny filtr mgławicowy. Działa w dwóch podstawowych pasmach, przepuszcza promieniowanie od około 450 do 540nm (pasmo zawierające linię O-III), oraz od około 600 do 700nm (w paśmie tym mieści się m.in. linia H-alfa). Środkowa część widma widzialnego zawierająca między innymi linię sodową emitowaną przez latarnie jest wycinana. Jest to więc też jednocześnie świetny filtr ALP. Filtry te stosuje się do obserwacji mgławic emisyjnych takich jak np. Veil, czy też do mgławic planetarnych. Filtr ten do prawidłowego działania podczas obserwacji wizualnych wymaga teleskopu o średnicy 20cm lub większej. Ograniczenie to oczywiście nie występuje w astrofotografii.
  • Sizes: 1,25", 2"
  • Features: Longpass , ALP
  • Vendor: Baader Planetarium
Baader UHC-S

Filter spectrum

Spectrum Baader UHC-S

On the internet


RkBlog main page Search RSS Contact