IDAS Light Pollution Suppression (LPS)

IDAS LPS to filtr blokujący linie emisyjne lamp sodowych i rtęciowych (filtr ALP). Dodatkowo jego charakterystyka transmitancji została tak dobrana by ograniczyć zmiany kolorów gwiazd i innych obiektów, jakie wprowadzają filtry ALP. Filtr ten dostępny jest w popularnych średnicach 1,25" i 2" oraz w kilku większych wersjach od 52 do 82 mm, jak i w oprawach dla teleskopów SCT i AP.
  • Sizes: 1,25", 2" SCT Thread DSLR / big diameter
  • Features: Longpass , ALP
  • Vendor: Hutech
IDAS Light Pollution Suppression (LPS)

Filter spectrum

Spectrum IDAS Light Pollution Suppression (LPS)

On the internet

RkBlog main page Search RSS Contact