RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

IDAS Light Pollution Suppression (LPS)

Catalogue of astronomical filters for imaging and visual observing.

IDAS LPS to filtr blokujący linie emisyjne lamp sodowych i rtęciowych (filtr ALP). Dodatkowo jego charakterystyka transmitancji została tak dobrana by ograniczyć zmiany kolorów gwiazd i innych obiektów, jakie wprowadzają filtry ALP. Filtr ten dostępny jest w popularnych średnicach 1,25" i 2" oraz w kilku większych wersjach od 52 do 82 mm, jak i w oprawach dla teleskopów SCT i AP.
  • Sizes: 1,25", 2" SCT Thread DSLR / big diameter
  • Features: Longpass , ALP
  • Vendor: Hutech
IDAS Light Pollution Suppression (LPS)

Filter spectrum

Spectrum IDAS Light Pollution Suppression (LPS)

On the internet