25rcred.2da

Określa jak wyświetlane jest okno z Podziękowaniami/Listą twórców (Credits) oraz jaki tekst i jaka grafika ma być wyświetlana (tylko ToB):
2DA V1.0
*credi_01
      0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      11
SWITCH   DEFAULT   DEFAULT   DEFAULT   DEFAULT   DEFAULT   DEFAULT   DEFAULT   DEFAULT   DEFAULT   DEFAULT   DEFAULT   DEFAULT
DEFAULT  73980    73980    0      0      0      0      0      0      0      0      0      0
BMP    credi_02  credi_03  credi_04  credi_05  credi_06  credi_07   credi_08  credi_09  credi_10   credi_11  credi_12   credi_01
Gdzie:
- nazwa za * to nazwa "pliku" bmp używanego na początku wyświetlania listy
- Wiersz DEFAULT zawiera odnośniki do dialog.tlk (odnośniki do tekstów jaki mają być wyświetlone)
- Wiersz BMP zawiera odnośniki do "plików" BMP wyświetlanych wraz z tekstem
RkBlog

14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact