RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

abdcdsrq.2da

Określa minimalne wartości cech by dwuklasować W TĄ DANĄ klasę. Pierwsza kolumna zawiera identyfikatory klas, kolejne kolumny to wartości odpowiednich cech.
2DA V1.0
0
      MIN_STR  MIN_DEX  MIN_CON  MIN_INT  MIN_WIS  MIN_CHR  
FIGHTER  17     0     0     0     0     0     
PALADIN  17     0     0     0     0     17     
RANGER   17     17     0     0     17     0     
MAGE    0     0     0     17     0     0     
CLERIC   0     0     0     0     17     0     
DRUID   0     0     0     0     17     17     
THIEF   0     17     0     0     0     0     
BARD    0     17     0     0     0     17     
ABJURER  0     0     0     17     15     0     
CONJURER  0     0     15     17     0     0     
DIVINER  0     0     0     17     16     0     
ENCHANTER 0     0     0     17     0     16     
ILLUSIONIST 0     16     0     17     0     0     
INVOKER  0     0     16     17     0     0     
NECROMANCER 0     0     0     17     16     0     
TRANSMUTER 0     15     0     17     0     0     
RkBlog

14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article