RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

abstart.2da

Określa jakie zdolności specjalne powinna otrzymać postać na początku Cieni Amn z uwzględnieniem charakteru.
2DA V1.0
SPIN103
      1     2     3     4     5     6     
L_G    SPIN101  SPIN101  SPIN102  SPIN102  SPIN103  SPIN103
N_G    SPIN101  SPIN101  SPIN102  SPIN102  SPIN103  SPIN103
C_G    SPIN101  SPIN101  SPIN102  SPIN102  SPIN103  SPIN103
L_N    SPIN101  SPIN104  SPIN102  SPIN105  SPIN103  SPIN106
N_N    SPIN101  SPIN101  SPIN105  SPIN105  SPIN103  SPIN103
C_N    SPIN104  SPIN104  SPIN102  SPIN102  SPIN106  SPIN106
L_E    SPIN104  SPIN104  SPIN105  SPIN105  SPIN106  SPIN106
N_E    SPIN104  SPIN104  SPIN105  SPIN105  SPIN106  SPIN106
C_E    SPIN104  SPIN104  SPIN105  SPIN105  SPIN106  SPIN106
Pierwsza kolumna to skróty charakterów (taka sama kolejność jak w menu gry), kolejne kolumny zawierają identyfikatory czarów.
RkBlog

14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article