RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Aktualizacja PyDingo i Diamandy

Wypuściłem drobną aktualizację Diamandy - zestawu aplikacji Django używanych w Bibliotekach. Paczka zawiera nagromadzone drobne poprawki z SVN.

Udostępniłem także paczkę PyDingo 0.39 zawierającą zrzut kodu z SVN, zawierający sporo usprawnień w porównaniu do wersji 0.3, lecz jeszcze bez planowanych funkcjonalności dla wydania 0.4.

RkBlog

Programowanie w Pythonie, 5 April 2009, Piotr Maliński

Comment article