RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

arealink.2da

Znaczenie pliku nie w pełni wiadome. Zawiera listę powiązań do/z sekcji obszarów.
2DA V1.0
NO_AREA
      NUMBER_AREAS AREARESREF1 AREARESREF2 AREARESREF3 AREARESREF4 AREARESREF5 AREARESREF6 
AREA000D  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA000E  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA000F  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA000G  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA000H  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA0100  2      AREA000B  AREA010B  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA010A  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA0200  2      AREA000B  AREA020A  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA020B  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA0300  2      AREA000B  AREA030A  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA030B  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA0400  1      AREA040X  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA0500  2      AREA050A  AREA050B  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA050C  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA050D  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA0600  2      AREA000B  AREA060A  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA0700  3      AREA000B  AREA000A  AREA070A  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA0800  3      AREA000B  AREA000A  AREA080A  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA080B  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA0900  1      AREA090X  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA1000  1      AREA100A  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA1100  4      AREA000B  AREA000A  AREA000C  AREA110A  NO_AREA   NO_AREA   
AREA110B  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA110C  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA1200  4      AREA000B  AREA000A  AREA000C  AREA120A  NO_AREA   NO_AREA   
AREA120B  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA1300  3      AREA130A  AREA000B  AREA000C  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA1400  2      AREA140A  AREA140B  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA1500  1      AREA150A  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA1600  1      AREA160X  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA1700  1      AREA450X  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA1800  1      AREA180A  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA180B  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA180C  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA180D  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA180E  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   
AREA1900  1      AREA190X  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA2000  2      AREA200A  AREA200B  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA2100  1      AREA210X  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA2200  1      AREA220X  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA2300  2      AREA230A  AREA230B  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA2400  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA2600  1      AREA260A  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA260B  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA260C  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA550X  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA2700  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA2800  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA2900  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA3000  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA  
AREA3100  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA3200  1      AREA320X  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA3300  4      AREA330A  AREA330B  AREA330C  AREA330D  NO_AREA   NO_AREA
AREA3400  1      AREA340X  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA3500  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA3600  1      AREA360X  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA3700  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA3800  1      AREA380X  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA3900  1      AREA390X  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA4000  1      AREA400X  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA4100  1      AREA410X  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA4200  1      AREA420X  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA4300  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA  
AREA4400  1      AREA440X  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA4500  1      AREA520X  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA4600  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA4700  1      AREA470X  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA4800  1      AREA480X  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA4900  1      AREA490X  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA5000  1      AREA500X  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA5100  1      AREA510X  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA5200  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA5300  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA5400  1      AREA540D  NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA540A  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA540B  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA540C  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
AREA5500  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
RNDENCNT  0      NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA   NO_AREA
RkBlog

14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article