RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

chaptXtX.2da

Określa w jaki sposób pokazywać teksty informacyjne dla rozdziałów. Pierwszy łańcuch (tekst) - tutaj "NONE" określa odnośnik do pliku BMP dla grafiki intro rozdziału.
2DA V1.0
NONE
      0     1     2     3     4
SWITCH   DEFAULT  DEFAULT  DEFAULT  DEFAULT  DEFAULT
TICKS   100    0     0     0     0
DEFAULT  16202   15879   15880   15896   15898
Opis odnosi się do plików:
chptxt0
chptxt1
chptxt2
chptxt3
chptxt4
chptxt5
chptxt6
chptxt7
chptxt8
RkBlog

14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article