clasweap.2da

Określa liczbę punktów biegłości (gwiazdki) ile dana klasa może wydać na dany typ broni. Pierwszy rząd zawiera identyfikatory typów broni (BLUNT - obuchowe, SPIKED - z kolcami, MISSILE - bronie strzeleckie, SPEAR - włócznie, AXE - topory)
2DA V1.0
0
			SMALL_SWORD LARGE_SWORD BLUNT   MISSILE  BOW    SPIKED   AXE    SPEAR   
MAGE    		1      0      1     1     0     0     0     0     
FIGHTER  		1      1      1     1     1     1     1     1     
CLERIC   		0      0      1     1     0     1     0     0     
THIEF   		1      1      1     1     1     0     0     0     
BARD    		1      1      1     1     1     1     1     1     
PALADIN  		1      1      1     1     1     1     1     1     
DRUID   		1      1      1     1     0     0     0     1     
RANGER   		1      1      1     1     1     1     1     1     
FIGHTER_MAGE 		1      1      1     1     1     1     1     1     
FIGHTER_CLERIC 		0      0      1     1     0     1     0     0     
FIGHTER_THIEF 		1      1      1     1     1     1     1     1     
FIGHTER_MAGE_THIEF 	1      1      1     1     1     1     1     1     
MAGE_THIEF 		1      1      1     1     1     0     0     0     
CLERIC_MAGE 		0      0      1     1     0     1     0     0     
CLERIC_THIEF 		0      0      1     1     0     1     0     0     
FIGHTER_DRUID 		1      1      1     1     0     0     0     1     
FIGHTER_MAGE_CLERIC 	0      0      1     1     0     1     0     0     
CLERIC_RANGER 		0      0      1     1     0     1     0     0     
RkBlog

14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact