RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

clasweap.2da

Określa liczbę punktów biegłości (gwiazdki) ile dana klasa może wydać na dany typ broni

Określa liczbę punktów biegłości (gwiazdki) ile dana klasa może wydać na dany typ broni. Pierwszy rząd zawiera identyfikatory typów broni (BLUNT - obuchowe, SPIKED - z kolcami, MISSILE - bronie strzeleckie, SPEAR - włócznie, AXE - topory)
2DA V1.0
0
			SMALL_SWORD LARGE_SWORD BLUNT   MISSILE  BOW    SPIKED   AXE    SPEAR   
MAGE    		1      0      1     1     0     0     0     0     
FIGHTER  		1      1      1     1     1     1     1     1     
CLERIC   		0      0      1     1     0     1     0     0     
THIEF   		1      1      1     1     1     0     0     0     
BARD    		1      1      1     1     1     1     1     1     
PALADIN  		1      1      1     1     1     1     1     1     
DRUID   		1      1      1     1     0     0     0     1     
RANGER   		1      1      1     1     1     1     1     1     
FIGHTER_MAGE 		1      1      1     1     1     1     1     1     
FIGHTER_CLERIC 		0      0      1     1     0     1     0     0     
FIGHTER_THIEF 		1      1      1     1     1     1     1     1     
FIGHTER_MAGE_THIEF 	1      1      1     1     1     1     1     1     
MAGE_THIEF 		1      1      1     1     1     0     0     0     
CLERIC_MAGE 		0      0      1     1     0     1     0     0     
CLERIC_THIEF 		0      0      1     1     0     1     0     0     
FIGHTER_DRUID 		1      1      1     1     0     0     0     1     
FIGHTER_MAGE_CLERIC 	0      0      1     1     0     1     0     0     
CLERIC_RANGER 		0      0      1     1     0     1     0     0     
RkBlog

14 July 2008,

Comment article