RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

contingx.2da

Określa czary jakie nie mogą być dodane do warunkowań. Pierwsza kolumna to identyfikator, kolejne oznaczone 1-9 oznaczają dany poziom czarów. Dla danej kolumny podane są nazwy czarów z danego poziomu do wykluczenia
2DA V1.0
****
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     
1     SPWI110  ****    ****    SPWI420  SPWI510  SPPR611  SPWI710  SPWI809  SPWI908  
2     SPWI123  ****    ****    ****    ****    SPWI617  ****    ****    ****    
3     SPWI124  ****    ****    ****    ****    ****    ****    ****    ****    
4     ****    ****    ****    ****    ****    ****    ****    ****    ****
RkBlog

14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article