RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

csound.2da

Plik służy do identyfikacji dźwięków NPC. W zestawach dźwięków (soudsets) pliki dźwiękowe są identyfikowane po literach (male01a, male01b...) ale dla NPC dźwięki oznaczane są liczbami - kivan1, kivan2... Ten plik zamienia liczby na litery. Pierwsza kolumna oznacza slot dźwięku zgodnie z wpisem w SNDSLOT.IDS, druga przypisuje literę używaną w plikach dźwiękowych dla danego wpisu.
2DA V1.0
*
    LETTER
0    *
1    *
2    *
3    *
4    *
5    *
6    b
7    c
8    d
9    a
10    8
11    9
12    *
13    *
14    *
15    *
16    *
17    *
18    !l
19    !m
20    e
21    n
22    o
23    p
24    q
25    r
26    f
27    g
28    h
29    0
30    *
31    *
32    i
33    j
34    k
35    s
36    t
37    u
38    v
39    _
40    *
41    *
42    *
43    *
44    *
45    *
46    *
47    *
48    *
49    *
50    *
51    *
52    *
53    w
54    *
55    *
56    *
57    *
58    *
59    *
60    *
61    *
62    *
63    x
64    y
65    z
66    1
67    2
68    3
69    4
70    5
71    6
72    7
RkBlog

14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article