RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

drmtxtX.2da

Ten plik określa teksty w snach (i przy wizycie na wyspie wilkołaków). Pierwsza kolumna zawiera identyfikatory, druga nazwy plików SPL do wykonania po zakończeniu snu (zdolności Bhaala). Trzecia zawiera referery strrefs do wyświetlenia w czasie "snu".
2DA V1.0
NONE
      	0     1
SWITCH   	DEFAULT  REPUTATION
DEFAULT  	-1     -1
GOOD_REPUTATION -1     19267
BAD_REPUTATION 	-1     19268
GOOD_POWER 	SPIN101  NONE
BAD_POWER 	SPIN104  NONE
Opis dotyczy plików:
drmtxt2.2da
drmtxt3.2da
drmtxt4.2da
drmtxt5.2da
drmtxt6.2da
drmtxt7.2da
isloff.2da - Leaving the werewolf island
islon.2da - Entering the werewolf island
RkBlog

14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article