RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

happy.2da

Określa efekt reputacji na NPC o określonym charakterze. Określa efekt reputacji na NPC o określonym charakterze. Pierwsza kolumna to reputacja, kolumny 2-4 określają "współczynnik" szczęścia NPC. Ujemny to negatywna reakcja.
2DA V1.0
0
      GOOD    NEUTRAL  EVIL
1     -300    -300    80
2     -300    -160    80
3     -160    -160    80
4     -160    -80    80
5     -160    -80    80
6     -80    0     80
7     -80    0     0
8     -80    0     0
9     0     0     0
10     0     0     0
11     0     0     0
12     0     0     0
13     80     0     -80
14     80     0     -80
15     80     0     -80
16     80     0     -160
17     80     0     -160
18     80     0     -160
19     80     -80    -300
20     80     -80    -300
RkBlog

14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article