RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

haterece.2da

Określa wrogów rasowych i ich opisy. Pierwsza kolumna to identyfikatory wrogów rasowych, druga to strref nazwy, trzecia to odnośnik do RACE.IDS, ostatnia to strref opisu wroga rasowego.
2DA V1.0
4294967296
            STRREF   IDS   STRREF_HELP
BEHOLDER        54770    123   54772
DEMONIC         54760    121   54762
DRAGON         54816    146   54817
ELEMENTAL        54814    145   54815
ETTERCAP        15969    107   15990
FAIRY          54758    120   54759
GENIE          54818    147   54819
GHOUL          15970    108   15991
GOLEM          54812    144   54813
HOBGOBLIN        15973    111   15996
IMP           54810    141   54811
KOBOLD         15974    112   15997
KUO-TOA         54806    135   54807
LICH          54820    150   54821
LYCANTHROPE       54766    122   54767
MEPHIT         54808    139   54809
MIND_FLAYER       54775    124   54776
OGRE          15975    113   15998
OTYUGH         54782    127   54783
RAKSHASA        54788    128   54789
SAHUAGIN        54802    131   54803
SHADOW         54804    132   54805
SLIME          54749    119   54750
SPIDER         15977    116   16000
TROLL          54791    129   54793
UMBERHULK        54796    130   54798
VAMPIRE         54779    125   54780
RkBlog

14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article