RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

hpconbon.2da

Określa wpływ kondycji na zdolności postaci. Pierwsza kolumna to wartości kondycji. Druga - premie PŻ dla wszystkich klas poza wojownikami, trzecia - dla wojowników. Czwarta określa minimalne wyrzucone PŻ przez dodaniem premii za kondycję. Dla łatwego i normalnego poziomu trudności jest to bez znaczenia (mamy max. PŻ na poziom). Standardowo minimalna wartość dla ras w grze to 1. (od 1 do max. 10 + premie). Piąta kolumna - regeneracja.
2DA V1.0
0
      OTHER   WARRIOR  MIN_ROLL  REGENERATION_RATE
1     -3     -3     1     0
2     -2     -2     1     0
3     -2     -2     1     0
4     -1     -1     1     0
5     -1     -1     1     0
6     -1     -1     1     0
7     0     0     1     0
8     0     0     1     0
9     0     0     1     0
10     0     0     1     0
11     0     0     1     0
12     0     0     1     0
13     0     0     1     0
14     0     0     1     0
15     1     1     1     0
16     2     2     1     0
17     2     3     1     0
18     2     4     1     0
19     2     5     1     0
20     2     5     2     60
21     2     6     3     50
22     2     6     3     40
23     2     6     4     30
24     2     7     4     20
25     2     7     4     10
RkBlog

14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article