RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

interdia.2da

Przypisuje pliki dialogów dla NPCów w grze. Dialogi - interakcja z główną postacią lub z innymi postaciami. Pierwsza kolumna to identyfikatory NPC (death variable), druga określa nazwę pliku DLG. Dla ToB trzecia kolumna określa DLG dla ToB.
 2DA V1.0
 NONE
      FILE
KIVAN   BKIVAN
ALORA   BALORA
MINSC   BMINSC
DYNAHEIR  BDYNAH
YESLICK  BYESLI
CORAN   BCORAN
AJANTIS  BAJANT
KHALID   BKHALI
JAHEIRA  BJAHEI
GARRICK  BGARRI
SAFANA   BSAFAN
FALDORN  BFALDO
BRANWEN  BBRANW
QUAYLE   BQUAYL
XAN    BXANNN
SKIE    BSKIE
ELDOTH   BELDOT
XZAR    BXZAR
MONTARON  BMONTA
TIAX    BTIAX
KAGAIN   BKAGAI
SHARTEEL  BSHART
EDWIN   BEDWIN
VICONIA  BVICON
RkBlog

14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article