lore.2da

Określa przyrost mądrości na poziom dla poszczególnych klas. Pierwsza kolumna to identyfikator klasy, druga - określa przyrost wiedzy.
2DA V1.0
1
      RATE    
MAGE    3
FIGHTER  1
CLERIC   1
THIEF   3
BARD    10
PALADIN  1
DRUID   1
RANGER   1
RkBlog

14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact