RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Odkryto planetę typu Ziemskiego

Europejscy astronomowie odkryli planetę okrążającą czerwonego karła Gliese 581. Planeta znajduje się w strefie życia - w odległości od gwiazdy umożliwiającej istnienie ciekłej wody. Temperaturę oszacowano na 0 - 40 stopni Celcjusza.

RkBlog

14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article