RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

pdialog.2da

Określa dialogi przyłączenia (pierwszego, kolejnych) oraz odłączenia NPC. Pierwsza kolumna to identyfikatory NPC (death variable) a kolejne zawierają nazwy plików DLG do wykorzystania.
 2DA V1.0
 0
      POST_DIALOG_FILE JOIN_DIALOG_FILE
KIVAN   KIVANP      KIVANJ
ALORA   ALORAP      ALORAJ
MINSC   MINSCP      MINSCJ
DYNAHEIR  DYNAHP      DYNAHJ
YESLICK  YESLIP      YESLIJ
CORAN   CORANP      CORANJ
AJANTIS  AJANTP      AJANTJ
KHALID   KHALIP      KHALIJ
JAHEIRA  JAHEIP      JAHEIJ
GARRICK  GARRIP      GARRIJ
SAFANA   SAFANP      SAFANJ
FALDORN  FALDOP      FALDOJ
BRANWEN  BRANWP      BRANWJ
QUAYLE   QUAYLP      QUAYLJ
XAN    XANP       XANJ
SKIE    SKIEP      SKIEJ
ELDOTH   ELDOTP      ELDOTJ
XZAR    XZARP      XZARJ
MONTARON  MONTAP      MONTAJ
TIAX    TIAXP      TIAXJ
KAGAIN   KAGAIP      KAGAIJ
SHARTEEL  SHARTP      SHARTJ
EDWIN   EDWINP      EDWINJ
VICONIA  VICONP      VICONJ
IMOEN   IMOENP      IMOEN2
RkBlog

14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article