RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

portrait.2da

Określa portrety alternatywne jeżeli portret NPC jest wykorzystywany przez gracza. Pierwsza kolumna to nazwy portretów standardowych, druga portrety alternatywne:
 2DA V1.0
 MAN2S
      REPLACEMENT
AJANTISL  MAN2L
AJANTISS  MAN2S
ALORAL   WOMAN1L
ALORAS   WOMAN1S
BRANWEL  WOMAN2L
BRANWES  WOMAN2S
CORANL   GENMELFL
CORANS   GENMELFS
DYNAHEIL  WOMAN2L
DYNAHEIS  WOMAN2S
EDWINL   GENMHLFL
EDWINS   GENMHLFS
ELDOTHL  GENMHLFL
ELDOTHS  GENMHLFS
FALDORNL  WOMAN2L
FALDORNS  WOMAN2S
GARRICKL  MAN2L
GARRICKS  MAN2S
IMOENL   WOMAN2L
IMOENS   WOMAN2S
JAHEIRAL  WOMAN2L
JAHEIRAS  WOMAN2S
KAGAINL  GENDWRFL
KAGAINS  GENDWRFS
KHALIDL  MAN2L
KHALIDS  MAN2S
KIVANL   GENMELFL
KIVANS   GENMELFS
MINSCL   MAN1L
MINSCS   MAN1S
MONTARL  MAN2L
MONTARS  MAN2S
QUAYLEL  GENMHLFL
QUAYLES  GENMHLFS
SAFANAL  WOMAN2L
SAFANAS  WOMAN2S
SHARTELL  WOMAN2L
SHARTELS  WOMAN2S
SKIEL   WOMAN2L
SKIES   WOMAN2S
TIAXL   WOMAN2L
TIAXS   WOMAN2S
VICONIAL  WOMAN1L
VICONIAS  WOMAN1S
XANL    GENMHLFL
XANS    GENMHLFS
XZARL   GENMHLFL
XZARS   GENMHLFS
YESLICKL  GENDWRFL
YESLICKS  GENDWRFS
MAN1L   MINSCL
MAN1S   MINSCS
MAN2L   AJANTISL
MAN2S   AJANTISS
WOMAN1L  ALORAL
WOMAN1S  ALORAS
WOMAN2L  BRANWEL
WOMAN2S  BRANWES
GENMELFL  CORANL
GENMELFS  CORANS
GENMHLFL  EDWINL
GENMHLFS  EDWINS
GENDWRFL  KAGAINL
GENDWRFS  KAGAINS
RkBlog

14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article