RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

profs.2da

Określa liczbę punktów biegłości (gwiazdek) jaką będzie postać miała przy tworzeniu oraz co ile poziomów otrzyma kolejne. Pierwsza kolumna to nazwa klasy, druga liczba punktów biegłości na starcie a trzecia określa co ile poziomów postać dostanie kolejny punkt biegłości. br>
2DA V1.0
0
      		FIRST_LEVEL RATE    
MAGE    		1      6
FIGHTER  		4      3
CLERIC   		2      4
THIEF   		2      4
BARD    		2      4
PALADIN  		4      3
DRUID   		2      4
RANGER   		4      3
FIGHTER_MAGE 		4      3
FIGHTER_CLERIC 		4      3
FIGHTER_THIEF 		4      3
FIGHTER_MAGE_THIEF 	4      3
MAGE_THIEF 		2      4
CLERIC_MAGE 		2      4
CLERIC_THIEF 		2      4
FIGHTER_DRUID 		4      3
FIGHTER_MAGE_CLERIC 	4      3
CLERIC_RANGER 		4      3
RkBlog

14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article