profsmax.2da

Określa ile punktów biegłości może postać przeznaczyć. Pierwsza kolumna to nazwa klasy, druga określa maksymalną liczbę punktów biegłości wydany na dany typ broni przy tworzeniu a trzecia dla pozostałych poziomów. (np. wojownik może na starcie wydać max. 2 punkty na broń, ale na kolejnych już normalnie do 5)
2DA V1.0
0
      		FIRST_LEVEL OTHER_LEVELS 
MAGE    		1      1      
FIGHTER  		2      5      
CLERIC   		1      1      
THIEF   		1      1      
BARD    		1      1      
PALADIN  		2      2      
FIGHTER_MAGE 		2      2      
FIGHTER_CLERIC 		2      2      
FIGHTER_THIEF 		2      2      
FIGHTER_MAGE_THIEF 	2      2      
DRUID   		1      1      
RANGER   		2      2      
MAGE_THIEF 		1      1      
CLERIC_MAGE 		1      1      
CLERIC_THIEF 		1      1      
FIGHTER_DRUID 		2      2      
FIGHTER_MAGE_CLERIC 	2      2      
CLERIC_RANGER 		2      2
RkBlog

14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact