RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

profsmax.2da

Określa ile punktów biegłości może postać przeznaczyć. Pierwsza kolumna to nazwa klasy, druga określa maksymalną liczbę punktów biegłości wydany na dany typ broni przy tworzeniu a trzecia dla pozostałych poziomów. (np. wojownik może na starcie wydać max. 2 punkty na broń, ale na kolejnych już normalnie do 5)
2DA V1.0
0
      		FIRST_LEVEL OTHER_LEVELS 
MAGE    		1      1      
FIGHTER  		2      5      
CLERIC   		1      1      
THIEF   		1      1      
BARD    		1      1      
PALADIN  		2      2      
FIGHTER_MAGE 		2      2      
FIGHTER_CLERIC 		2      2      
FIGHTER_THIEF 		2      2      
FIGHTER_MAGE_THIEF 	2      2      
DRUID   		1      1      
RANGER   		2      2      
MAGE_THIEF 		1      1      
CLERIC_MAGE 		1      1      
CLERIC_THIEF 		1      1      
FIGHTER_DRUID 		2      2      
FIGHTER_MAGE_CLERIC 	2      2      
CLERIC_RANGER 		2      2
RkBlog

14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article