RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

repstart.2da

Określa reputację na starcie w zależności od charakteru. Pierwsza kolumna to charakter a druga to wartość reputacji.
2DA V1.0
10
      VALUE   
L_G    12
N_G    11
C_G    11
L_N    10
N_N    10
C_N    10
L_E    9
N_E    9
C_E    8
RkBlog

14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article