RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

scrpdesc.2da

Definiuje wbudowane skrypty AI dla przyłączalnych NPC. Pierwsza kolumna to nazwy plików BS, kolumny 2-3 określają nazwę skryptu i wpis w dialog.tlk (opis efektu).
2DA V1.0
-1
      TITLE   DESCRIPTION 
Fighter1  17582   17583    
Fighter2  17584   17585    
Fighter3  17586   17587    
Fighter4  17588   17589    
Thief1   17590   17591    
Thief2   17592   17593    
Thief3   17594   17595    
Thief4   17596   17597    
Mage1   17598   17599    
Mage2   17600   17601    
Mage3   17602   17603    
Mage4   17604   17605    
Cleric1  17606   17607    
Cleric2  17608   17609    
Cleric3  17610   17611    
Cleric4  17612   17613    
CUSTOM   17167   -1     
RkBlog

14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article