strtgold.2da

Określa ilość początkowego złota. Pierwsza kolumna to nazwa klasy, druga wartość max. kości (1-X), trzecia kolumna to liczba rzutów, czwarta to modyfikator a ostatnia określa wielokrotność wylosowanej wartości.
2DA V1.0
0
	      	SIDES   ROLLS   MODIFIER  MULTIPLIER 
MAGE  	  	4     1     1     10
FIGHTER  		4     5     0     10
CLERIC   		6     3     0     10
THIEF   		6     2     0     10
BARD    		6     2     0     10
PALADIN  		4     5     0     10
DRUID   		6     3     0     10
RANGER   		4     5     0     10
FIGHTER_MAGE 		4     5     0     10
FIGHTER_CLERIC 		4     5     0     10
FIGHTER_THIEF 		4     5     0     10
FIGHTER_MAGE_THIEF 	4     5     0     10
MAGE_THIEF 		6     2     0     10
CLERIC_MAGE 		6     3     0     10
CLERIC_THIEF 		6     3     0     10
FIGHTER_DRUID 		4     5     0     10
FIGHTER_MAGE_CLERIC 	4     5     0     10
CLERIC_RANGER 		4     5     0     10
RkBlog

14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact