RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

xpbonus.2da

Określa PD przyznawane za np. nauczenie czaru, rozbrojenie pułapki. Pierwsza kolumna to identyfikator akcji, kolejne kolumny zawierają ilość punktów doświadczenia przyznawanych za udane wykonanie operacji danego poziomu (np. nauka czaru z danego poziomu)
2DA V1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 PICK_LOCK 250 250 250 250 250 400 400 400 400 400 950 950 950 950 950 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 DISARM_TRAP 1000 1000 1000 1000 1000 1750 1750 1750 1750 1750 2750 2750 2750 2750 2750 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 3250 LEARN_SPELL 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RkBlog

14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article