xxxsumxx.2da

Określa jakie potwory (CRE) mogą być przyzwane przez dany czar przyzywający. Pierwsza kolumna to kolumna porządkowa, druga zawiera nazwy plików CRE.
2DA V1.0
0
      RESREF   
1     wolfsu   
2     dogwisu  
3     dogwasu  
Opis odnosi się do:
anisum01.2da - Sprowadzanie sprzymierzeńca natury I
anisum02.2da - Sprowadzanie sprzymierzeńca natury II
monsum1.2da - Przyzwanie potworów I
monsum2.2da - Przyzwanie potworów II
monsum3.2da - Przyzwanie potworów III
RkBlog

14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact