Instalacja rozszerzeń w phpBB

Teraz zainstalujemy kilka przykładowych modułów. Zanim zabierzesz się za instalację jakiegoś upewnij się że moduł przeznaczony jest dla wersji forum, którą posiadasz.

 • Instalacja BBcode [PHP] kolorującego składnię kodu PHP.
  Oto opis instalacji modułu "PHP Syntax Highlighter BBCode" dostępnego na phpbb.com
  #-----[ OTWÓRZ ]------------------------------------------
  #
  includes/bbcode.php
  #
  #-----[ ZNAJDŹ ]------------------------------------------
  #
  <?php
  
  	$bbcode_tpl['code_open'] = str_replace('{L_CODE}', $lang['Code'], $bbcode_tpl['code_open']);
  
  #
  #-----[ NASTĘPNIE DODAJ ]------------------------------------------
  #
  <?php
  
  	$bbcode_tpl['php_open'] = str_replace('{L_PHP}', $lang['PHPCode'], $bbcode_tpl['php_open']); // PHP MOD
  
  #
  #-----[ ZNAJDŹ ]------------------------------------------
  #
  <?php
  
  	$text = bbencode_second_pass_code($text, $uid, $bbcode_tpl);
  

  #-----[ NASTĘPNIE DODAJ ]------------------------------------------
  #
  <?php
  
  	// PHP MOD
  	// [PHP] and [/PHP] for posting PHP code in your posts.
  	$text = bbencode_second_pass_php($text, $uid, $bbcode_tpl);
  

  #-----[ ZNAJDŹ ]------------------------------------------
  #
  <?php
  
  	$text = bbencode_first_pass_pda($text, $uid, '[code]', '[/code]', '', true, '');
  

  #-----[ NASTĘPNIE DODAJ ]------------------------------------------
  #
  <?php
  
  	// PHP MOD
  	// [PHP] and [/PHP] for posting PHP code in your posts.
  	$text = bbencode_first_pass_pda($text, $uid, '[php]', '[/php]', '', true, '');
  
  #
  #-----[ ZNAJDŹ ]------------------------------------------
  #
  <?php
  
  							if ($open_tag[0] == '[code]')
  							{
  								$text = $before_start_tag . '[code]';
  								$text .= $between_tags . '[/code]';
  							}
  

  #-----[ NASTĘPNIE DODAJ ]------------------------------------------
  #
  <?php
  
  							else if ($open_tag[0] == '[php]') // PHP MOD
  							{
  								$text = $before_start_tag . '/*php ';
  								$text .= $between_tags . ' /php*/';
  							}
  

  #-----[ ZNAJDŹ ]------------------------------------------
  #
  <?php
  
  } // bbencode_second_pass_code()
  

  #-----[ NASTĘPNIE DODAJ ]------------------------------------------
  #
  /**
   * PHP MOD
   * Original code/function by phpBB Group
   * Modified by JW Frazier / Fubonis < php_fubonis@yahoo.com >
   */
  function bbencode_second_pass_php($text, $uid, $bbcode_tpl)
  {
  	$code_start_html = $bbcode_tpl['php_open'];
  	$code_end_html = $bbcode_tpl['php_close'];
  	$matches = array();
  	$match_count = preg_match_all("#\[php:1:$uid\](.*?)\[/php:1:$uid\]#si", $text, $matches);
  
  	for ($i = 0; $i < $match_count; $i++)
  	{
  		$before_replace = $matches[1][$i];
  		$after_replace = trim($matches[1][$i]);
  		$str_to_match = "[php:1:$uid]" . $before_replace . "[/php:1:$uid]";
  		$replacement = $code_start_html;
  		$after_replace = str_replace('<', '<', $after_replace);
  		$after_replace = str_replace('>', '>', $after_replace);
  		$after_replace = str_replace('&', '&', $after_replace);
  		$added = FALSE;
  		if (preg_match('/^<\?.*?\?>$/si', $after_replace) <= 0)
  		{
  			$after_replace = "<?php $after_replace ?>";
  			$added = TRUE;
  		}
  		if(strcmp('4.2.0', phpversion()) > 0)
  		{
  			ob_start();
  			highlight_string($after_replace);
  			$after_replace = ob_get_contents();
  			ob_end_clean();
  		}
  		else
  		{
  			$after_replace = highlight_string($after_replace, TRUE);
  		}
  		if ($added == TRUE)
  		{
  			$after_replace = str_replace('<font color="#0000BB"><?php ', '<font color="#0000BB">', $after_replace);
  			$after_replace = str_replace('<font color="#0000BB">?></font>', '', $after_replace);
  		}
  		$after_replace = preg_replace('/<font color="(.*?)">/si', '<span style="color: ;">', $after_replace);
  		$after_replace = str_replace('</font>', '</span>', $after_replace);
  		$after_replace = str_replace("
  ", '', $after_replace);
  		$replacement .= $after_replace;
  		$replacement .= $code_end_html;
  
  		$text = str_replace($str_to_match, $replacement, $text);
  	}
  
  	$text = str_replace("[php:$uid]", $code_start_html, $text);
  	$text = str_replace("[/php:$uid]", $code_end_html, $text);
  
  	return $text;
  }
  
  #
  #-----[ OTWÓRZ ]------------------------------------------
  #
  posting.php
  #
  #-----[ ZNAJDŹ ]------------------------------------------
  #
  <?php
  
  	'L_BBCODE_F_HELP' => $lang['bbcode_f_help'],
  
  #
  #-----[ NASTĘPNIE DODAJ ]------------------------------------------
  #
  <?php
  
  	'L_BBCODE_X_HELP' => $lang['bbcode_x_help'], // PHP MOD
  

  #-----[ OTWÓRZ ]------------------------------------------
  #
  templates/subSilver/bbcode.tpl

  #-----[ ZNAJDŹ ]------------------------------------------
  #
  <?php
  
  <!-- END email -->
  

  #-----[ NASTĘPNIE DODAJ ]------------------------------------------
  #
  <?php
  
  <!-- BEGIN php_open -->
  </span>
  <table border="0" align="center" width="90%" cellpadding="3" cellspacing="1">
  <tr> 
  	 <td><span class="genmed"><b>{L_PHP}:</b></span></td>
  	</tr>
  	<tr>
  	 <td class="code">
  		<!-- END php_open -->
  		<!-- BEGIN php_close -->
  		</td>
  	</tr>
  </table>
  <span class="postbody">
  <!-- END php_close -->
  
  #
  #-----[ OTWÓRZ ]------------------------------------------
  #
  templates/subSilver/posting_body.tpl
  #
  #-----[ ZNAJDŹ ]------------------------------------------
  #
  <?php
  
  f_help = "{L_BBCODE_F_HELP}";
  
  #
  #-----[ NASTĘPNIE DODAJ ]------------------------------------------
  #
  <?php
  
  x_help = "{L_BBCODE_X_HELP}";
  
  #
  #-----[ ZNAJDŹ ]------------------------------------------
  #
  <?php
  
  bbtags = new Array(
  

  #-----[ W WIERSZU ZNAJDŹ ]---------------------------------
  <?php
  
  '[url]','[/url]'
  
  #
  #-----[ NASTĘPNIE DODAJ DO WIERSZA ]---------------------------------
  <?php
  
  ,'[php]','[/php]'
  
  #
  #-----[ OTWÓRZ ]------------------------------------------
  #
  language/lang_polisj/lang_main.php
  #
  #-----[ ZNAJDŹ ]------------------------------------------
  #
  <?php
  
  $lang['Code']
  
  #
  #-----[ NASTĘPNIE DODAJ (w nowym wierszu)]---------------------------------
  #
  <?php
  
  $lang['PHPCode'] = 'PHP'; // PHP MOD
  
  #
  #-----[ ZNAJDŹ ]------------------------------------------
  #
  <?php
  
  $lang['bbcode_f_help']
  
  #
  #-----[ NASTĘPNIE DODAJ (w nowym wierszu)]------------------------------------
  #
  $lang['bbcode_x_help'] = 'Kolorowanie składni PHP. [php]<?php code ?>[/php] (alt+x)'; // PHP MOD
  
  #
  #-----[ OTWÓRZ ]------------------------------------------
  #
  language/lang_polish/lang_bbcode.php
  #
  #-----[ ZNAJDŹ ]------------------------------------------
  #
  <?php
  
  //
  // This ends the BBCode guide entries
  //
  
  #
  #-----[ PRZED POWYŻSZYM DODAJ]------------------------------------------
  #
  <?php
  
  $faq[] = array('Koloruje składnię php by skrypty były bardziej czytelne.');
  

  #-----[ OTWÓRZ ]------------------------------------------
  #
  privmsg.php
  #
  #-----[ ZNAJDŹ ]------------------------------------------
  #
  <?php
  
  	// Load templates
  	//
  	$template->set_filenames(array(
  		'body' => 'posting_body.tpl')
  	);
  	make_jumpbox('viewforum.'.$phpEx);
  
  #
  #-----[ NASTĘPNIE DODAJ ]------------------------------------------
  #
  <?php
  
  	// EASYMOD-begin
  	//NOTE: the first element of each array must be ''  Add new elements AFTER the ''
  	$EMBB_keys = array('', 'x');
  	$EMBB_widths = array('', '40');
  	$EMBB_values = array('', $lang['PHPCode']);
  
  	for ($i = 1; $i < count($EMBB_values); $i++)
  	{
  		// EasyMod BBcode mods
  		$val = ($i * 2) + 16;
  		$template->assign_block_vars('E if ($open_tag[0] == '[code]')asyModBB', array(
  			'KEY' => $EMBB_keys[$i],
  			'NAME' => "addbbcode$val",
  			'WIDTH' => $EMBB_widths[$i],
  			'VALUE' => $EMBB_values[$i],
  			'STYLE' => "bbstyle($val)")
  		);
  	}
  	// EASYMOD-end
  

  Zapisz i zamknij wszystkie pliki. Teraz umieszczając w poście kod PHP między tagami [PHP] [/PHP] powinniśmy otrzymać kod w ładnych kolorach. :) Powyższy schemat instalacyjny jest standardowym sposobem instalacji i przekazywania modułów do phpBB. Poniżej mała ściągawka z angielskich terminów komend:
  OPEN - otwórz
  FIND - znajdź
  IN-LINE FIND - znajdź w wierszu
  IN-LINE AFTER, ADD - dodaj w wierszu po pokazanym kodzie
  AFTER, ADD - Dodaj po pokazanym kodzie
  REPLACE - zamień pokazany kod na inny
  BEFORE, ADD - Dodaj przed pokazanym kodem
  RkBlog

  Fora Dyskusyjne, 11 July 2008

 • Comment article
  Comment article RkBlog main page Search RSS Contact