EasyForum

EasyForum to proste i dobre forum bazujące na plikach txt. Daje nam podstawowe opcje zwykłego forum, lecz wyglądem sporo nadrabia. Najnowszą wersję pobierzemy ze strony http://hot-things.net, gdzie znajdziemy również podobny skrypt chatu.

Instalacja

- Prześlij pliki na serwer
- CMOD 777 na members.php oraz katalogi data i backup
- Forum już działa
- Wejdź na /admin.php by ustawić hasło admina.
- Otwórz config.php i znajdź:
<?php
include "incl/lang-en.inc";        // language file
Zmień lang-en na lang-pl. UWAGA: w zależności od wersji pliki językowe mogą znajdować się w oddzielnym pliku (na stronie www).

Tworzenie kategorii

Możemy stworzyć kategorie (standardowo forum bez kategorii). Otwórz w edytorze tekstowym config.php i znajdź:
<?php

// $forum_name[1]='2nd forum';       // the name of forum #2
// $forum_data[1]='';           // a CHMODed to 777 directory
// $forum_back[1]='';           // a CHMODed to 777 directory (backup directory for this forum)
// $forum_desc[1]='description...';    // a few words to describe this forum
Usuń komentarze (//) na początku linii forum_name - nazwa kategorii, forum_desc - opis kategorii. $forum_data - wpisujemy data2, $forum_back - wpisujemy backup2. Tworzymy katalog data2 i backup2 i nadajemy chmod 777. Otrzymujemy:
<?php

$forum_name[1]='Kategoria 2';       // the name of forum #2
$forum_data[1]='data2';           // a CHMODed to 777 directory
$forum_back[1]='backup2';           // a CHMODed to 777 directory (backup directory for this forum)
$forum_desc[1]='Gadamy o czym chcemy...';    // a few words to describe this forum
Jeżeli chcesz kolejne kategorie postępuj identycznie z $forum...[2] i kolejnymi tworząc odpowiednie katalogi.
RkBlog

Fora Dyskusyjne, 11 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact