RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Instalacja i konfiguracja punBB

Wymagania

Instalacja

/cache
/img/avatars
punb1
Pierwsze menu to wybór typu bazy danych, kolejne to dane bazy danych (login, hasło, nazwa bazy danych oraz host) a trzecie to opcjonalnie prefix tabel (zaleca się nadanie jakiegoś prefiksu - używaj tylko małych liter i znaku podkreślenia). Ostatnie elementy formularza instalacyjnego to dane admina forum jakie chcemy używać. Nie należy podawać słownikowego hasła.
punb2

Zarządzanie forum

Po przejściu na stronę główną ujrzymy nasze forum:
punb3
Zaloguj się korzystając z podanych przy instalacji danych by zalogować się jako administrator. Po instalacji pojawi się link Administration, pod którym kryje się panel admina.

Instalacja spolszczenia

Rozpakuj archiwum z tłumaczeniem i katalog Polish umieść w katalogu lang swojego punBB. W swoim profilu ustaw język Polski. Następnie wejdź do panelu admina i pod zakładką Options również ustaw język Polski jako domyślny. Gotowe. Panel Admina punBB 1.2.* nie obsługuje wielu języków, spolszczenie dotyczy tylko samego forum. W rozwijanej obecnie wersji 1.3 również panel admina będzie posiadał wielojęzyczny interfejs.

Instalacja nowych skórek, dodatkowych rozszerzeń

punres.org
spinkbb
Na punres.org znajdziemy sporą ilość skórek i modyfikacji do punBB. spinkBB to generator styli CSS dla skór punBB.

By zainstalować skórkę pobierz archiwum z plikami i rozpakuj je do pustego katalogu. Skórka powinna zawierać m.in. katalog style, jeżeli nie ma opisu instalacji (niestandardowej) to skopiuj katalog style i wszystkie pliki/katalogi z tego samego katalogu do głównego katalogu punBB. Przykładowo skórka CrystalBlue po rozpakowaniu daje nam katalog style i img - oba kopiujemy do głównego katalogu punBB.
By ustawić nową skórkę jako domyślną edytuj ustawienia w Panelu Admina pod zakładką Options, a w swoim profilu użytkownika pod zakładką Wyświetlanie:
punb4

Różnego rodzaju dodatki moduły posiadają dokładny opis ich instalacji. Należy postępować zgodnie z opisem. Nie należy instalować dodatków przeznaczonych dla innych wersji punBB.
RkBlog

Fora Dyskusyjne, 11 July 2008, Piotr Maliński

Comment article