RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Przenoszenie IPB na inny serwer

Wersja bez "instalowania"

$INFO['sql_host'] = 'HOST';
$INFO['sql_database'] = 'NAZWA BAZY';
$INFO['sql_pass'] = 'HASŁO BAZY';
$INFO['sql_port'] = '';
$INFO['sql_tbl_prefix'] = 'PREFIX';
$INFO['sql_user'] = 'NAZWA USERA BAZY';
Następnie w tym samym pliku edytujemy ścieżki dostępu (w przypadku localhost mam tak):
$INFO['html_dir'] = 'C:/xampp/htdocs/html/bench/upload/html/';
$INFO['base_dir'] = 'C:/xampp/htdocs/html/bench/upload/';
$INFO['html_url'] = 'http://localhost/html/bench/upload/html';
$INFO['upload_dir'] = 'C:/xampp/htdocs/html/bench/upload/uploads';
$INFO['upload_url'] = 'http://localhost/html/bench/upload/uploads';
Tam gdzie jest http://cośtam zmieniamy na nowy link do forum, tam gdzie nie ma http:// będzie ścieżka katalogów od głównego katalogu konta/serwera. Poprawiamy w razie konieczności tą ścieżkę (nazwy katalogów)
RkBlog

Fora Dyskusyjne, 11 July 2008, Piotr Maliński

Comment article