Mikstury w BG IIMikstura leczenia
Po zażyciu, ta misktura przywraca 9 punktów życia. Efekt jest natychmiastowy; mikstura ulega zniszczeniu.


Mikstura dodatkowego leczenia
Po całkowitym spożyciu eliksir ten przywraca27 punktów życia danej osobie. Rezultat jest natychmiastowy, a eliksirulega zniszczeniu w trakcie użycia.


Mikstura większego leczenia
Po wybiciu, ta mikstura przywraca 40 punktów życia. Efekt jest natychmiastowy, a mikstura ulega zniszczeniu.


Antidotum
Jak na to wskazuje nazwa, ta mikstura neutralizuje wszyskie trucizny. Może zostać użyta tylko raz.


Eliksir zdrowia
Eliksir zdrowia jest silną miskturą leczniczą, która oczyszcza organizm ze wszystkich zanieczyszczeń. Popierwsze, neutralizuje wszystkie trucizny. Po drugie, leczy 10 punktówobrażeń.


Mikstura klarowności
Ta mikstura pozwala uleczyć szaleństwo i przywrócić umysłowi jasność. Postać powraca do zdrowia natychmiast po jej wypiciu.
Specjalne:
Chroni przed ogłupieniem, zamętam, strachem i zauroczeniami
Czas trwania: 5 tur


Mikstura odporności na ogień

Ta mikstura uodparnia osobę, która ją wypije, przeciwko wszystkimrodzajom ognia. Wszystkie obrażenia od ognia zostają zmniejszone do50%. Odporność ta kumuluje się z innymi modyfikatorami. Miksturaoddziałuje na bohatera przez 10 tur.


Mikstura siły wzgórzowego olbrzyma
Ta mikstura może być używana tylko przezwojowników. Po wypiciu postać zyskuje siłę olbrzyma, a co za tym idziemodyfikatory do trafienia i obrażeń. Mikstura oddziałuje na bohateraprzez 10 tur.
PARAMETRY:
Siła: 19 (siła wzgórzowego olbrzyma)


Mikstura siły lodowego olbrzyma
Ta mikstura może być używana tylko przezwojowników. Po wypiciu postać zyskuje siłę olbrzyma, a co za tym idziemodyfikatory do trafienia i obrażeń. Mikstura oddziałuje na bohateraprzez 10 tur.
PARAMETRY:
Siła: 21 (siła lodowego olbrzyma)


Mikstura siły ognistego olbrzyma
Ta mikstura może być używana tylko przezwojowników. Po wypiciu postać zyskuje siłę olbrzyma, a co za tym idziemodyfikatory do trafienia i obrażeń. Mikstura oddziałuje na bohateraprzez 10 tur.
PARAMETRY:
Siła: 22 (siła ognistego olbrzyma)


Mikstura siły chmurnego olbrzyma
Ta mikstura może być używana tylko przezwojowników. Po wypiciu postać zyskuje siłę olbrzyma, a co za tym idziemodyfikatory do trafienia i obrażeń. Mikstura oddziałuje na bohateraprzez 10 tur.
PARAMETRY:
Siła: 23 (siła chmurnego olbrzyma)


Mikstura siły burzowego olbrzyma
Ta mikstura może być używana tylko przezwojowników. Po wypiciu postać zyskuje siłę olbrzyma, a co za tym idziemodyfikatory do trafienia i obrażeń. Mikstura oddziałuje na bohateraprzez 10 tur.
PARAMETRY:
Siła: 24 (siła burzowego olbrzyma)


Mikstura heroizmu

Ta mikstura jest wyposażona w potężną mocmagiczną, dzięki której można chwilowo zwiększyć poziom. Efekt takitrwa przez 10 tur, przez co mikstura staje się naprawdę potężnymsprzymierzeńcem w walce. Może być używana tylko przez wojowników.
PARAMETRY:
Specjalne: +10% bazowych punktów życia
TraK0 zmienia się na 90% aktualnego bazowego
Czas trwania: 10 tur
Może używać: Wojownik (jedno-, dwu- i wieloklasowiec) oraz klasy pokrewne


Mikstura niewidzialności
Ta mikstura czyni postać niewidzialną w podobny sposób, jak czar maga z drugiego poziomu o tej samej nazwie.


Mikstura niewrażliwości
Ta mikstura daje olbrzymią odporność nawszystkie ataki oraz modyfikatory do wszystkich rzutów obronnych.Działa przez 5 tur i może być uzywana tylko przez wojowników.
PARAMETRY:
Klasa Pancerza: 0
Rzuty obronne: +5
Może używać: wojownik i klasy pokrewne


Mikstura siły kamiennego olbrzyma
Ta mikstura może być używana tylko przezwojowników. Po wypiciu postać zyskuje siłę olbrzyma, a co za tym idziemodyfikatory do trafienia i obrażeń. Mikstura oddziałuje na bohateraprzez 10 tur.
PARAMETRY:
Siła: 20 (siła kamiennego olbrzyma)


Olej wściekłego płomienia
Po kontakcie z powietrzem olej natychmiastwybucha ogniem, zadając 5K6 obrażeń (połowę po rzucie przeciwzionięciu) wszystkim osobom w zasięgu. Można nim rzucać na odległość do13 metrów; po uderzeniu w ziemię eksploduje ogniem.


Olej szybkości
Ten olej dwukrotnie zwiększa szybkość osoby,która go wypije oraz przyspiesza jej reakcje podczas walki. Tak więc,jeżeli jej szybkość poruszania się wynosi 9, teraz wzrasta do 18. Cowięcej, jeżeli była w stanie zaatakować tylko raz w rundzie, teraz możezrobić to dwa razy. Efekt utrzymuje się przez 5 tur.


Czerwona mikstura
Jedna z najdziwniejszych mikstur, jakie możnaznaleźć, lub marzenie każdego czarodzieja, zależnie od tego, kogo o niąspytasz. W jednej chwili pijący staje się najsłabszą, najbardziejniemądrą i najinteligentniejszą osobą, jaka kiedykolwiek żyła iuzyskuje 50% odporności na magię. Efekr utrzymuje się przez 24 godziny,tak więc zastanów się powaznie, zanim pociągniesz pierwszy łyk.
PARAMETRY:
Specjalne:
Inteligencja: 25
Mądrość: 3
Siła: 3
+50% do odporności na magię
Czas trwania: 24 godziny


Fioletowa mikstura
Jedna z najdziwniejszych mikstur stworzonychw krainach. W jednej chwili mięśnie pijącego rozrastają się doniewiarygodnych rozmiarów (staje się silny jak tytan), podczas gdyzręczność i kondycja spadają. Efekt utrzymuje się przez 24 godziny, takwięc zastanów się poważnie, zanim pociągniesz pierwszy łyk.
PARAMETRY:
Specjalne:
Siła: 25
Zręczność: 3
Kondycja: 3
Czas trwania: 24 godziny


Mikstura wchłaniania
Mikstura ta chroni przed wszystkimi
obuchowymi atakami; ciosy zostają osłabione. Zapewnia również 100%niewrażliwości na ataki oparte na elektryczności przez 10 tur.
Specjalne:
+10 do Klasy Pancerza przeciwko atakom obuchowym
+100% do odporności na elektryczność
Czas trwania: 10 tur


Mikstura zręczności
Ta mikstura podnosi zręczność osoby, która jąwypije, do 18, co ma wpływ na Klasę Pancerza i wszystkie atakistrzeleckie przez 15 tur.


Mikstura odporności na zimno
Ta mikstura czyni osobę, która ją wypije, w 50% odporną na wszystkie magiczne ataki oparte na zimnie przez 10 tur.


Olej szybkości
Ten mętny płyn najwyraźniej dwukrotniezwiększa szybkość i niektóre bojowe zdolności osoby, która go wypije.Innymi słowy, prędkość poruszania 9 wzrośnie do 18, a zamiast jednegoataku, bohater będzie mógł wykonać dwa. Niestety, mikstura ta nieprzyspiesza rzucania zaklęć. Napój działa przez 5 tur.


Mikstura ochrony
Ta mikstura działa podobnie do mikstury niewrażliwości i zwiększa (?) klasę pancerza osoby, która ją wypije, na okres 10 tur.
PARAMETRY:
Klasa Pancerza: 0
Czas trwania: 10 tur


Mikstura leczenia
Ta mętna mikstura, wypita w całości, sprawia,iż postać odzyskuje 9 punktów życia. Efekt jest natychmiastowy, amikstura ulega zniszczeniu.


Mikstura wybuchów
Ta mikstura eksploduje ogniem po rozbiciu buteleczki. Trzymaj ją w bezpiecznym miejscu albo spotka cię szybko koniec.
PARAMETRY:
Obrażenia: 6K6 (połowa po rzucie przeciwko czarom)
Obszar działania: w promieniu 13 metrów


Mikstura ognistego oddechu
Mikstura ognistego oddechu w magiczny sposóbzmienia gardło tak, że osoba, która ją wypije, może ziać sotżkiemognia. Płomienie zadają 6K10 obrażeń lub połowę po wykonaniu rzutuobronnego przeciw zionięciu.


Mikstura wzmocnienia
Po wypiciu tej mikstury, ciało pijącegowypełnia magiczna energia i jego kondycja wzrasta do 18. Postaćotrzymuje wszystkie modyfikatory, wynikające z wysokiej kondycji, naokres 15 tur.


Mikstura geniuszu
Jak wskazuje na to nazwa, ta miksturazwiększa inteligencję osoby, która ją wypije, o 4 (maksymalnie do 25);działa przez 15 tur albo do czasy rozproszenia.


Mikstura infrawizji
Ta mikstura obdarza osobę, która ją wypijeinfrawizją sięgającą 40 metrów. Efekt utrzymuje się przez 20 tur, albodo momentu rozproszenia.


Mikstura izolacji
Ta mikstura zapewnia osobie, która ją wypije50% odporności na obrażenia od elektryczności. Efekt utrzymuje sięprzez 10 tur, albo do momentu rozproszenia.


Antidotum
Jak nazwa wskazuje, ten eliksir najwyraźniejneutralizuje wszystkie trucizny, których efekty w danym czasie cierpipijący. Organizm zostaje oczyszczony natychmiast, a mikstury można użyćtylko raz. Jej kolor jest dość dziwny, ale nie należy się tym zrażać.


Mikstura tłumienia magii
Ten potężny eliksir uodparnia osobę, która gowypije na czary do poziomu 5 (włącznie). W tym samym czasie, wszystkiezaklęcia z tego przedziału, rzucone na pijącego przestają działać.Efekt utrzymuje się tylko przez 5 rund, trzeba więc uważnie śledzićupływ czasu.


Mikstura ochrony przed magią
Ten potężny eliksir czyni pijącego odpornym w50% na wszelką magię, co może być zarówno błogosławieństwem, jak iprzekleństwem. Efekt utrzymuje się przez 10 tur, albo do czasurozproszenia.


Mikstura magicznej zasłony
Ten potężny eliksir czyni pijącego odpornym w50% na wszystkie rodzaje magicznych obrażeń. Efekt utrzymuje się przez3 rundy, co sprawia, że tego wywaru najlepiej używać podczas walki.
Specjalne:
+50% odporności na wszystkie rodzaje magicznych, nie fizycznych, obrażeń
Wszystkie rzuty obronne kończą się powodzeniem
Czas trwania: 3 tury


Mikstura złodziejskiego mistrzostwa
Ta mikstura zmienia pijącego na pewien czas wmistrza złodziejstwa. Oddziałuje na umiejętności: otwieranie zamków ikradzież kieszonkowa, które znacznie wzrastają. Efekt utrzymuje sięprzez 3 godziny; z mikstury mogą korzystać tylko bardowie i złodzieje.
Specjalne:
+40% do Otwierania zamków
+40% do Kradzieży kieszonkowej
Czas trwania: 3 godziny
Może używać:
Złodziej
Bard


Mikstura skupienia
Ta mikstura daje pijącemu umiejętność koncentrowania umysłu na dowolnym zadaniu.
PARAMETRY:
+3 do Inteligencji
+3 do Zręczności
Czas trwania: 12 godzin


Mikstura lustrzanych oczu
Ta mikstura chroni pijącego przed wszystkimirodzajami petryfikacji. Efekt utrzymuje się przez 10 rund albo do czasurozproszenia.


Mikstura percepcji
Ta mikstura wyostrza zmysły pijącego, cosprawia, że może on wykonywać lepiej czynności, które wymagająwyczucia. W efekcie może używać niektórych zdolności złodziejskich zwiększym powodzeniem.
Specjalne:
+20% do Wykrywania pułapek
+20% do Kradzieży kieszonkowej
+20% do Otwierania zamków
+20% do Krycia się
Czas trwania: 6 godzin
Może używać:
Złodziej
Bard


Mikstura niewrażliwości
Ta mikstura zapewnia dużą odporność nawszystkie ataki jednocześnie zwiększając wszystkie rzuty obronne. Efekttrwa 5 tur, ale eliksiru mogą używać jedynie wojownicy. Płyn ten madziwną konsystencję, zupełnie inną, niż te, które do tej porywidziałeś.
Klasa Pancerza: 0
Rzuty obronne: +5


Mikstura mocy
Ten potężny eliksir działa podobnie domikstury heroizmu, gdyż również podnosi poziom. Zyskana moc wpływa napunkty życia, TraK0 i zdolności złodziejskie, choć nie na cios w plecy.Efekty te dodaje się do charakterystyki bazowej, zanim jeszcze dodanezostaną modyfikatory atrybutów.
PARAMETRY:
TraK0: ustawione na 80% obecnej charakterystyki bazowej
+20% bazowych punktów życia
+20% do Krycia się
+20% do Kradzieży kieszonkowej
+20% do Otwierania zamków
+20% do Wykrywania pułapek
Czas trwania: 4 tury


Mikstura regeneracji
Ten potężny eliksir daje pijącemu zdolnośćregeneracji, podobnej do trollowej; jego rany zasklepiają się i znikająpo pewnym czasie. Efekt utrzymuje się przez 3 tury i pozwalazregenerować 2 obrażenia w rundzie.


Mikstura intuicji
Osoba, która wypije tę miksturę, czuje siętak jakby do jej głowy zstąpił jakiś wyższy byt. Staje się mądrzejsza;do głowy przychodzą jej zadziwiające myśli. Mądrość pijącego wzrasta do18 na okres 6 godzin lub do chwili rozproszenia.


Mikstura siły
Ta mikstura wypełnia członki postaci magiczną energią. Jej siła rośnie do 18 na 20 tur albo do czasu rozproszenia.


Mikstura wolności
Ta mikstura działa po wypiciu, jak czarSwoboda działania. Osoba, która ją wypije stanie się całkowicie odpornana czary i efekty, ograniczające swobodę działania. Mikstura działaprzez 10 tur.


Mikstura kamiennego ciała
Osoba, która wypije tę miksturę, zaczniewyglądać i czuć się tak, jakby przemieniła się w kamień - zmieni siękolor jej skóry, a ciało zesztywnieje; zmysły również będą działaćinaczej.
PARAMETRY:
Klasa Pancerza: 0
Rzuty obronne: +3
Zręczność: -3
Czas działania: 5 tur


Antidotum Marka
Eliksir Marka ma najpewniej 10 dawek. Jestsilniejszy niż zwykłe antidotum i zapewne może zneutralizować działanienawet najbardziej zabójczych trucizn.


Flakonik z tajemniczym płynem
Ta mikstura zawiera dziwną zielonąsubstancję, podobną do osadu, który mogłeś widzieć na wagonikach wkopalni. Po zetknięciu z żelazem sprawia, że zmienia ono kolor, i tonajprawdopodobniej ona wywołała "plagę", która dotknęła żelazo naWybrzeżu Mieczy. Koboldy, które zabiłeś musiały skazić wszystkie złożaw kopalni, chociaż trudno ci uwierzyć, że wymyśliły to same.


Mikstura Festule'a Alchemika
Ten eliksir ponoć ma pozbawić przytomnościogra. Mała wypisana ręcznie nalepka ostrzega przed karmieniem niączegokolwiek innego niż ogr, ponieważ smak tej substancji zostałdobrany tak, żeby najlepiej pasować do tej rasy. Innymi słowy eliksirjest paskudny i u każdego innego spowoduje wymioty.


Łotrzykowska Mikstura Siły Lodowego Olbrzyma
Ta mikstura może zostać użyta jedynie przezzłodziei i bardów. Osoba, która wypije się miksturę siły olbrzyma,zdobywa siłę i premie do uderzenia, używając dowolną broń. Efekt trwa10 tur.


Butelka wina
To wino otrzymano po umieszczeniu dziwnielśniących winogron pod prasą i włączeniu maszyny. Gdy głęboko wdychaszjego zapach, wracają do ciebie wspomnienia utraconych miłości i tweoczy wypełniają się łzami.


Butelka wina
Na etykietce tej butelki wina napisano"Marsember Blush - Doskonały Rocznik" oraz wspomina się, że jest toowocowa mieszanka, doprawiona korzeniami, o aromacie rosy pokrywającejpłatki kwiatów. Winiarnie w Marsember są znane z upraw winogron,zawdzięczającym swoją sławę i jakość aromatycznemu morskiemu powietrzuMorza Spadających Gwiazd.


Eliksir snów
Mikstury są zazwyczaj przechowywane wceramicznych, kryształowych, szklanych albo metalowych buteleczkach.Zawierają one wystarczająco dużo płynu, aby objąć swym działaniem jednąosobę.


Antidotum Barla
To jest odtrutka na truciznę, którą zrobił Barl i w paskudny sposób rozprowadził.


Ciemne piwo Baalor De'TranionaCiemne piwo Baalor De'Traniona, z dodatkiempieprzu dla wzmocnienia mocy. Wieść niesie, że kapitan Kieres wynositen gatunek ponad wszystkie inne.


Siarkowa trucizna
To jest trucizna, którą dał ci Lord Khellon.Radzi on, żeby znaleźć Świętą Chrzcielnicę Gaju Druidów i wlać do niejtruciznę, co osłabi druidów i dzięki temu łatwiej będzie ich zabić.


Mikstura przemiany w wiewiórkę


Środek nasenny
Butelka płynu nasennego używanego przez kurtyzany Galveny jako pomoc przy okradaniu klientów.


Kufel piwa
Kufel piwa o dziwnym, ale delikatnym zapachu.


Święcona woda elfów
Święcona woda pobłogosławiona przez boga elfów, Rillifane'a. Wodę tę przygotowano specjalnie do walki z wampirami.


Serum illithidów
Jest to ciężki, metaliczny płyn; kiedywylejesz go na dłoń, zbiera się w okrągłe paciorki. Za każdym otwarciemflaszy z olejem, odurzający smród zgniłych jaj przyprawia cię omdłości. Mimo iż wrażenie jest nieprzyjemne, zapach znacznie wyostrzatwoje zmysły.
RkBlog
Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact