Bloki w PHP-Fusion

W PHP-Fusion możemy dodawać nowe bloki. Nie byłoby w tym nic szczególnego poza tym że dane bloku podajemy poprzez kod PHP co dla osób nie znających go stanowi pewien problem.

Blok dodajemy poprzez panel admina - "zarządzanie blokami"
73
- Nazwa panelu: nazwa bloku jaka będzie wyświetlana w panelu admina jako nazwa bloku. Na stronie tytułem będzie tekst w openside.
- Plik panelu: możemy wybrać plik panelu - gotowy kod bloku. Wtedy nie podajemy treści.
- Treść: treść bloku jako kod PHP (patrz niżej
- Strona: lokacja bloku
- Dostęp: Określa kto zobaczy blok

Treść bloku

Standardowy kod wygląda tak:
<?php
openside("nazwa komórki");
echo 'zawartość';
closeside();
Parametrem funkcji openside jest tytuł bloku pokazywany na stronie. Następnie wpisujemy treść aż do wywołania funkcji closeside. Treść podajemy przez echo. Podstawy składni opisano w polecanym na początku artykule. Najlepiej stosować echo z pojedynczymi cudzysłowami gdyż znacznie rzadziej używamy w tekście pojedynczych cudzysłosów. W przypadku używania podwójnych cudzysłowów dla echo musimy poprzedzić ukośnikiem wszystkie podwójne cudzysłowy w tekście (dla pojedynczych robimy to samo z pojedynczymi jeżeli takie się trafią):
<?php
echo '<LI><a href="http://www.google.pl">Link do google</a></LI>';
echo "<LI><a href="http://www.google.pl">Link do google</a></LI>";
W bloku możemy stosować kod PHP co stwarza również sporo możliwości. Możemy wklejać proste skrypty. Oto przykład rozbudowane bloku:
<?php
openside("Komórka testowa");
echo 'Witaj użytkowniku<br />Twoje IP: ';
echo $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
echo '<center>Co słychać?</center>';
closeside();
Możemy też stworzyć blok rozwijany jak ten w panelu admina. Wystarczy zamienić openside na opensidex i closeside na closesidex:
<?php
opensidex("nazwa komórki");
echo 'zawartość';
closesidex();
Po stworzeniu bloku musimy go włączyć (w tym samym panelu).
RkBlog

PHP-Fusion, 11 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact