Import danych do punBB z inny skryptów for dyskusyjnych

punBB posiada konwerter danych z innych for (IPB, miniBB, Phorum, phpBB, vBulletin, YabbSE). Możemy go pobrać stąd. Importuje posty, userów i inne dane forum.

Import Danych do punBB

- rozpakuj konwerter do pustego podkatalogu w forum punBB (np. /forum/conv/)
- Otwórz w przeglądarce index.php tego konwertera. Zobaczymy coś takiego:
rkcmf_imp1
Hostname/user: - czy dane do baz danych z punBB i importowanego forum są takie same (Same host/user) czy też inne
Convert forum: - nazwa importowanego forum
Database: - baza danych, w której są tabele importowanego forum
Prefix: - prefiks tabel importowanego forum
Po wprowadzeniu danych klikamy na "Start Converter". Jeżeli wszystko poszło ok to powinniśmy zobaczyć coś takiego:
rkcmf_imp2
Wybieramy admina - PunBB administrators - z listy importowanych użytkowników i to by było na tyle. Po przejściu na forum powinniśmy zobaczyć importowane dane.
rkcmf_imp3
RkBlog

Fora Dyskusyjne, 11 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact