RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Tower of Deception

Tower of Deception to nowy mod do Baldurs Gate II dodający nowe zadanie zlecone przez maga znajdującego się w tawernie w Bramach Miasta Athkatli. Zostaniemy wysłani do wieży złego maga Githyanki, którego dawno nie ma, lecz skarby i uwięzione w niej istoty pozostały...

RkBlog

Baldurs Gate i Baldur’s Gate: Enhanced Edition, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article