Aplikacje do zarządzania pakietami RPM

System pakietów RPM jest dość popularny, używa go sporo dystrybucji. Instalacja czy usuwanie pakietów jest proste aż nie natrafimy na pakiet pełen zależności czy wymagający znacznie nowszego systemu. Jak szybko zaktualizować pakiety naszego systemu? Jak zaistalować pakiet i wszystkie zależności? Sam rpm nie pomoże nam lecz istnieje obecnie wiele dodatkowych programów, w tym graficzne nakładki zarządzające pakietami RPM.

APT autorpm rpmfind up2date/RHUN *drake*/urpmi
Pobieranie pakietów Tak TakTakTak Tak
Obsługa zależności Tak Nie TakTakTak
Instalacja pakietów Tak Nie TakNie Tak
Usuwanie pakietów Tak Nie Nie Nie Tak
Aktualizacja pakietów Tak TakTakTak Tak
Aktualizacja systemu Tak Nie TakTak Tak
Obsługa http/ftp Tak TakNie Nie Tak
Interfejs tekstowyTak TakTakNie Tak
Curses based interface Tak Nie Nie Nie Nie
Interfejs graficzny Tak Nie TakTak Tak
Nien-inter. operation Tak Nie TakTak Nie
Autoryzacja pakietówTakNie Tak? Tak
Autoryzacja mirrorówTak? ? ? ?
Informacje o aktualizacjiTakNie ? Tak Tak

APT-GET dla RPM

Advanced Packaging Tool (APT) czyli zaawansowane narzędzie do zarządzania pakietami jest natywnym programem Debiana gdzie zarządza pakietami DEB. Istnieje również wersja dla pakietów RPM. Apt-get jest programem działającym z poziomu konsoli, lecz są dla niego graficzne nakładki: Synaptic i Kynaptic. Oferuje nam: instalacja pakietu wraz z zależnościami z wykorzystaniem repozytoriów (w sieci, specjalnych płyt CD/DVD itp.) oraz co ważniejsze automatyczną aktualizację pakietów lub całego systemu do nowej wersji.
- Instalacja APT-GET: Aurox 10.0 i nowszy ma wymagane pakiety oraz nakładkę graficzną Synaptic na płytach instalacyjnych. Instalujemy poprzez "Dodaj/Usuń programy". Podobnie w Fedorze, tj. pakiety powinny być na płytach lub w repozytoriach - można użyć YUMa, domyślnie instalowanego z Fedorą (o YUMie piszę dalej). Dla SuSE 9.1 wchodzimy tutaj. Pobieramy apt-0.5.15cnc6-0.suse091.rb.5.i586.rpm oraz apt-libs-0.5.15cnc6-0.suse091.rb.5.i586.rpm, wersje mogą być oczywiście nowsze. Instalujemy za pomocą RPMa jednocześnie:
rpm -ihv apt-0.5.15cnc6-0.suse091.rb.5.i586.rpm apt-libs-0.5.15cnc6-0.suse091.rb.5.i586.rpm
Użytkownicy innych dystrybucji mogą zajżeć na stronę projektu: apt4rpm.sourceforge.net. Notka: twoja dystrybucja powinna mieć własne repozytoria przystosowane dla APT-GET lub używać pakietów RPM dystrybucji, która je ma. RPM RPMowi nierówny i mieszanie kluczowych pakietów nie jest wskazane.
- Konfiguracja: Po zainstalowaniu APT-GET musimy ustawić listę repozytoriów edytując /etc/apt/sources.conf. Najwięcej repozytoriów RPM ma Fedora, a z większości z nich może korzystać również aurox. Lista różnych repozytoriów APTa znajdziemy na stronie projektu. SuSE ma własne repozytoria ale możemy również dorzucić niektóre repozytoria fedory zawierające biblioteki i dodatkowe pakiety (nie-kluczowe pakiety). Oto lista dla SuSE:
rpm http://mirrors.mathematik.uni-bielefeld.de/pub/linux/suse/apt/ SuSE/9.1-x86_64 update security
rpm http://ftp.gwdg.de/pub/linux/suse/apt SuSE/9.1-x86_64 rpmkeys update-prpm update suser-rbos suse-projects security-prpm security base kde xorg mozilla suser-gbv usr-local-bin suser-tcousin suser-scorot suser-ollakka labplot funktronics packman-i686 packman wine kde3-stable kde-unstable ximian suser-guru suser-sbarnin gnome suse-people
rpm http://mirrors.mathematik.uni-bielefeld.de/pub/linux/suse/apt/ SuSE/9.1-i386 update security
rpm http://ftp.gwdg.de/pub/linux/suse/apt SuSE/9.1-i386 rpmkeys update-prpm update suser-rbos suse-projects security-prpm security base kde xorg mozilla suser-gbv usr-local-bin suser-tcousin suser-scorot suser-ollakka labplot funktronics packman-i686 packman wine kde3-stable kde-unstable ximian suser-guru suser-sbarnin gnome suse-people
Każde rpm http... to jedna linia! Jeżeli chcemy robić upgrade do 9.2 lub mamy tą wersję to zmieniamy 9.1 na 9.2. Dla Auroxa możemy dać np.::
rpm ftp://mirror.switch.ch/mirror/aurox/ 10.0/ALL/apt base
rpm ftp://mirror.switch.ch/mirror/aurox/ 10.0/ALL/apt updates
rpm ftp://mirror.switch.ch/mirror/aurox/ 10.0/ALL/apt testing

rpm http://apt.bioxray.dk fedora/1/i386 os updates xray
rpm-src http://apt.bioxray.dk fedora/1/i386 updates xray
rpm http://apt.bioxray.dk fedora/2/i386 os updates xray
rpm-src http://apt.bioxray.dk fedora/2/i386 updates xray
rpm http://apt.bioxray.dk fedora/3/i386 os updates xray
rpm-src http://apt.bioxray.dk fedora/3/i386 updates xray

rpm http://rpm.livna.org/ fedora/3/i386 stable
rpm http://dries.studentenweb.org/ apt/fedora/fc3/i386 dries
rpm http://apt.sw.be/ redhat/el3/en/x86_64 dag
rpm http://apt.sw.be/ redhat/el3/en/i386 dag
Pierwsza część to repozytorium auroxa. Kolejna to repozytorium z programami dla krystalografów, a te programy lubią dużo bibliotek... które też znajdziemy na owym mirrorze. Gdy będzie potrzeba jakiejś biblioteki zapewne znajdzie się na bioxray. Ostatnia grupa to kilka repozytoriów fedory. Użytkownicy Fedory powinni mieć ich kompletną listę poczynając od głównych mirrorów. Notka: dodanie tychże repozytoriów Fedory może uszkodzić Auroxa przy robieniu aktualizacji (dist-upgrade).
- Struktura wpisu w sources.list: Struktura jest prosta i składa się z linku do servera oraz nazw katalogów z pakietami:
rpm http://server.pl katalog/do_folderów_APTA/ nazwy folderów
zazwyczaj mamy serwer: www.server.pl/dystrybucja/rpmy/ a w nim podkatalogi np. z łatami, bazowymi pakietami itd. nazywane są wg. schematu: nazwa.łaty, nazwa.bazowe, nazwa.nowe gdzie "nazwa" jest stała a w pliku apta podajemy frazę po kropce.
32
- Dodatkowa konfiguracja: Jeżeli używasz zaufanych repozytoriów możesz wyłączyć sprawdzanie podpisów pakietów, co wyeliminuje sporo problemów. Edytuj /etc/apt/apt.conf.d/gpg-checker.conf zmieniając GPG::Check true; na GPG::Check no;
- Komendy APT-GET: Na początek pobieramy listę pakietów z serwerów a następnie możemy aktualizować system:
Polecenie
Opis
apt-get update
Pobiera aktualne listy pakietów
apt-get upgrade
Aktualizacja pakietów
apt-get dist-upgrade
Aktualizacja całego systemu
apt-get install [nazwa aplikacji]
Instalacja pakietu wraz z zależnościami
apt-get install plik.rpm
Instalacja wskazanego pakietu RPM z pobraniem ew. zależności z repozytoriów
apt-get build-dep plik.src.rpm
Instalacja pakietu źródłowego
apt-get install [nazwa aplikacji]=[wersja]
Instalacja pakietu o danej wersji
apt-get remove [nazwa aplikacji]
Usunięcie aplikacji
apt-get -D remove [nazwa aplikacji]
Usunięcie aplikacji wraz z zależnościami (nieużywanymi przez inne aplikacje)
apt-cache search [szukana fraza]
Przeszukiwanie listy pakietów
Warto zainstalować Synaptic lub Kynaptic - graficzne nakładki:
apt-get install kynaptic
apt-get install synaptic
- Tworzenie lokalnego repozytorium: Jeżeli mamy trochę ściągniętych pakietów możemy stworzyć lokalne repozytorium. Pliki RPM umieszczamy np. w katalogu /home/user/RPMS.local a w sources.list dodajemy rpm-dir file:///home user local. Następnie aktualizujemy bazę danych pakietów (apt-get update) i mamy dostęp do tych pakietów.
- Aktualizacja pakietów, aktualizacja systemu: stosując apt-get upgrade (aktualizacja pakietów) czy apt-get dist-upgrade (aktualizacja systemu) nie powinniśmy używać repozytoriów innych dystrybucji gdyż np. z SuSE zrobi się Fedora i to niezbyt stabilna. W przypadku aktualizacji SuSE zostawiamy repozytoria SuSE i ew. xray. Jeżeli przy aktualizacji APT chce usunąć jakieś ważne pakiety (np. dla SuSE: YaST, siebie itd.) to oznacza iż inne repozytoria wprowadzają go w błąd. Stosując apt-get dist-upgrade powinniśmy mieć tylko repozytoria najnowszej wersji danej dystrybucji.

YUM

YUM czyli "Yellow dog Updater, Modified" to aplikacja podobna trochę do APTa i stosowana jest domyślnie w Yellow Dog, Fedorze i w Auroxie. Potrafi instalować i aktualizować pakiety wraz zależnościami. Nie posiada jednak dobrze rozbudowanego algorytmu inteligentnej aktualizacji i nie posiada wielu opcji dostępnych w APT-GET. YUM opisany został w oddzielnym artykule. Pełny tutorial (po angielsku) znajduje się tutaj.

URPMI

Jest to aplikacja stosowana w Mandrakelinux i jest podobna do APT-GET. Pełny opis konfiguracji i korzystania z URPMI znajdziemy w mandrakelinux oraz na np. polskich stronach poświęconych tej dystrybucji. Oto kilka podstawowych komend:
Polecenie
Opis
urpmi [nazwa aplikacji]
Instalacja aplikacji
urpme [nazwa aplikacji]
Usuwanie aplikacji
urpmq [fraza]
Szuka pakietów zawierających podaną frazę
urpmf [nazwa pliku]
Podaje nazwę pakietu do którego należy podany plik
RkBlog

Wprowadzenie do świata Linuksa, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact