Applety GNOME w Pythonie i PyGTK

Applety paneli w GNOME z łatwością można tworzyć w Pythonie, z pomocą PyGTK. Prosty applet składa się z pliku Pythona oraz pliku-servera Bonobo. Oto przykładowy, szkieletowy applet, gnomeAppletExample.py:
#!/usr/bin/env python

import pygtk
import sys
pygtk.require('2.0')

import gnomeapplet
import gtk

def factory(applet, iid):
    button = gtk.Button()
    button.set_relief(gtk.RELIEF_NONE)
    button.set_label("ExampleButton")
    button.connect("button_press_event", showMenu, applet)
    applet.add(button)
    applet.show_all()
    return True

def showMenu(widget, event, applet):
    if event.type == gtk.gdk.BUTTON_PRESS and event.button == 3:
        widget.emit_stop_by_name("button_press_event")
        create_menu(applet)
import gtk

def factory(applet, iid):
    button = gtk.Button()
    button.set_relief(gtk.RELIEF_NONE)
    button.set_label("ExampleButton")
    button.connect("button_press_event", showMenu, applet)
    applet.add(button)
    applet.show_all()
    return True

def showMenu(widget, event, applet):
    if event.type == gtk.gdk.BUTTON_PRESS and event.button == 3:
        widget.emit_stop_by_name("button_press_event")
        create_menu(applet)

def create_menu(applet):
    propxml="""
            <popup name="button3">
            <menuitem name="Item 3" verb="About" label="_About" pixtype="stock" pixname="gtk-about"/>
            </popup>"""
    verbs = [("About", showAboutDialog)]
    applet.setup_menu(propxml, verbs, None)

def showAboutDialog(*arguments, **keywords):
    pass

if len(sys.argv) == 2:
    if sys.argv[1] == "run-in-window":
        mainWindow = gtk.Window(gtk.WINDOW_TOPLEVEL)
        mainWindow.set_title("Ubuntu System Panel")
        mainWindow.connect("destroy", gtk.main_quit)
        applet = gnomeapplet.Applet()
        factory(applet, None)
        applet.reparent(mainWindow)
        mainWindow.show_all()
        gtk.main()
        sys.exit()

if __name__ == '__main__':
    print "Starting factory"
    gnomeapplet.bonobo_factory("OAFIID:Gnome_Panel_Example_Factory", gnomeapplet.Applet.__gtype__, "Simple gnome applet example", "1.0", factory)
Plik gnomeAppletExample.server umieszczamy w /usr/lib/bonobo/servers:
<oaf_info>
    <oaf_server iid="OAFIID:Gnome_Panel_Example_Factory" type="exe" location="/ścieżka/do/gnomeAppletExample.py">
        <oaf_attribute name="repo_ids" type="stringv">
            <item value="IDL:Bonobo/GenericFactory:1.0"/>
            <item value="IDL:Bonobo/Unknown:1.0"/>
        </oaf_attribute>
        <oaf_attribute name="name" type="string" value="Gnome Applet Example"/>
        <oaf_attribute name="description" type="string" value="Simple gnome applet example"/>
    </oaf_server>
	<oaf_server iid="OAFIID:Gnome_Panel_Example" type="factory" location="OAFIID:Gnome_Panel_Example_Factory">
        <oaf_attribute name="repo_ids" type="stringv">
            <item value="IDL:GNOME/Vertigo/PanelAppletShell:1.0"/>
            <item value="IDL:Bonobo/Control:1.0"/>
            <item value="IDL:Bonobo/Unknown:1.0"/>
        </oaf_attribute>
        <oaf_attribute name="name" type="string" value="Example"/>
        <oaf_attribute name="description" type="string" value="Simple gnome applet example"/>
        <oaf_attribute name="panel:category" type="string" value="Utility"/>
        <oaf_attribute name="panel:icon" type="string" value="computer.png"/>
    </oaf_server>
</oaf_info>
W sieci niewiele jest aktualnej dokumentacji, tak więc najwięcej dowiemy się przeglądając istniejące applety (gnomeapplet - nowy moduł, gnome.applet - stary moduł, dokumentacja przestarzała). Prosty applet do zarządzania Totemem znajdziemy na ywwg.com.
RkBlog

PyGTK, 8 December 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact