RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

PyQt

PyQt to pełne API dla wieloplatformowej biblioteki Qt. Moduł PyQt umożliwia tworzenie funkcjonalnych aplikacji desktopowych dla systemów MS Windows, Mac OS czy Linux/Unix szybko i przyjemnie. PyQt4 zapewnia także m.in. obsługę multimediów (grafika, video, openGL), DBUSa, czy też zintegrowany silnik www - webkit. PyQt jak i Qt jest darmowe dla aplikacji open source (GPL i inne otwarte licencje), a dla aplikacji komercyjnych należy zakupić komercyjne wydania tych bibliotek.

PyQt4

By nauczyć się programowania z wykorzystaniem PyQt4 przerób prezentowane poniżej artykuły po kolei. W razie problemów i pytań - pisz śmiało na forum.
 • Wprowadzenie do PyQt4 - Podstawowe elementy i zasady działania biblioteki PyQt4, wymagania i instalacja biblioteki
 • PyQT4 i QTDesigner - Wprowadzenie - Tworzymy krok po kroku prostą aplikację z graficznych interfejsem (GUI) w PyQt4 z wykorzystanie aplikacji QtDesigner.
 • Prosty edytor tekstowy w PyQT4 - Tworzymy prosty edytor tekstowy w PyQt4, który nauczy podstaw tworzenia aplikacji z graficznych interfejsem użytkownika (GUI) za pomocą tej biblioteki
 • Rozbudowa tekstowego edytora w PyQT4 - Dodajemy obsługę zapisu i kontroli zmian w pliku tekstowym umożliwiając zapisanie niezapisanych zmian przy próbie np. zamknięcia aplikacji.
 • Qyolk I - widżety list w PyQT4 - Tworzymy aplikację graficzną w PyQt4 z wykorzystaniem biblioteki Yolk do zarządzania pakietami Pythona zainstalowanymi z serwisu pypi (egg)
 • QYolk II - Kontenery - Dodajemy obsługę zakładek w aplikacji listujących określoną grupę zainstalowanych pakietów z serwisu pypi (wszystkie, nieaktywne, aktywne)
 • Rozbudowa edytora II - Wykorzystanie QFileSystemWatcher do monitorowania stanu otwartego pliku tekstowego i reagowanie na jego modyfikacje zapisane przez inne, zewnętrzne aplikacje
 • QYolk III - Pakiety do aktualizacji - Rozbudowujemy aplikację o listing pakietów Pythona oznaczonych do aktualizacji. W tym celu wykorzystamy biblioteki aplikacji Yolk pobierającej dane z serwisu pypi
 • Tworzenie interfejsów graficznych w QtDesigner dla aplikacji PyQt4 - Przewodnik przedstawiający możliwości, proces tworzenia i wykańczania interfejsu użytkownika w graficznym edytorze QtDesigner
PySide

 • Instalacja PySide - Instalacja i kompilacja modułu PySide udostępniającego API biblioteki Qt4 w Pythonie na licencji LGPL. Moduł ten jest konkurencyjny w stosunku do PyQt4, lecz nie osiągnął jeszcze pełnej stabilności

Camelot

Projekty Biblioteki

 • PyDingo - PyDingo to wielofunkcyjna aplikacja napisana w PyQt. Obecnie we wstępnej fazie rozwojowej.

PyQt3

 • Wprowadzenie do PyQt3 - Opis podstaw biblioteki PyQt4 udostępniającej API biblioteki Qt3 w Pythonie, opis mechanizmu sygnałów i slotów oraz tworzenia interfejsów GUI
 • PyQT bez QTDesignera - Opis podstawowych modułów i komponentów biblioteki PyQt3 zawierający proste klasy uruchamiające aplikacji z programowo stworzonym interfejsem graficznym
 • Prosty edytor tekstowy - Tworzymy prosty edytor tekstowy w PyQt3 z wykorzystaniem QtDesigera i zestawu podstawowych widgetów - QFileDialog, QMessageBox, czy QPushButton
 • Wiele okien w aplikacji - Obsługa wielu okien w jednej aplikacji PyQt3. Artykuł na prostym przykładzie pokazuje jak wykorzystać dwa i więcej interfejsów UI w jednej aplikacji
 • Widżet wyboru plików i katalogów QFileDialog w PyQt3 - Opis widżetu QFileDialog umożliwiającego wybór plików i katalogów za pomocą kompletnego okna wyboru.
RkBlog

Programowanie aplikacji w Pythonie, 5 December 2008, Piotr Maliński