QScintilla w PyQt4

Qscintilla to biblioteka dla QT dodająca widżet edytora tekstowego dla programistów z kolorowaniem składni, podpowiadaniem i innymi możliwościami. Dla PyQT4 możemy wykorzystać snapshot Qscintilla2. Pobieramy źródła i rozpakowujemy. Przechodzimy do katalogu Qt4 i wykonujemy:
qmake qscintilla.pro
make
make install
Przechodzimy do katalogu Python i wykonujemy:
python configure.py
make
make install
Przechodzimy do katalogu designer-Qt4 i wykonujemy:
qmake designer.pro
make
make install
I gotowe. Przykładowy kod wyświetlający leksery (reguły podświetlania) i sprawdzający "poprawność" instalacji:
import PyQt4.Qsci
langs = [i for i in dir(PyQt4.Qsci) if i.startswith('QsciLexer')]

for i,l in enumerate(langs):
    print i,l[9:]
Wynik powinien być mniej więcej taki:
0
1 Bash
2 Batch
3 CMake
4 CPP
5 CSS
6 CSharp
7 D
8 Diff
9 HTML
10 IDL
11 Java
12 JavaScript
13 Lua
14 Makefile
15 POV
16 Perl
17 Properties
18 Python
19 Ruby
20 SQL
21 TeX
22 VHDL
RkBlog

PyQt, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact