PyQt4 dostępne w Maemo

PyQt w wersji 4.7 trafiło do repozytorium "Extras" systemu Maemo napędzającego smartphony Nokii: N800/N810/N900. PyQt możne korzystać z Qt 4.5 (Extras) lub Qt 4.5 (Extras-devel), dodano także zestaw przykładowych aplikacji i pomocniczych narzędzi jako pakiet python2.5-qt4-doc. Więcej można znaleźć na stronach maemo.org

RkBlog

PyQt, 9 February 2010

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact