Tworzenie interfejsów graficznych w QtDesigner dla aplikacji PyQt4

Qt Designer to aplikacja dostarczana wraz z biblioteką Qt służąca do tworzenia interfejsów użytkownika naszych aplikacji. Za pomocą przeciągania widżetów z dostępnej palety możemy umieścić wszystkie potrzebne elementy. Co ważne możemy także zadbać o rozmieszczenie poszczególnych widżetów za pomocą szablonów (Layouts), jak i o nadanie etykiet i domyślnych ustawień poszczególnym widgetom. W tym artykule opiszę tworzenie proste interfejsu prezentującego proces poprawnego tworzenia interfejsu w QtDesignerze.

W przypadku Windowsa QtDesigner będzie dostępny po zainstalowaniu PyQt4. W przypadku Linuksa będzie w pakiecie Qt, lub np. w przypadku Ubuntu, które stosuje rozbite pakiety - jako oddzielny pakiet (szukaj "designer").

Tworzenie interfejsu w QtDesigner

Naszym celem będzie stworzenie prostej aplikacji, która będzie startowała pasek postępu przyrastający co sekundę:
pyqtdes10
Trzy przyciski QPushButton (Start, Stop, Exit) odpowiednio do uruchamiania i zatrzymywania paska postępu, oraz do zamykania aplikacji. Do tego jeden QProgressBar.
 • Otwieramy Qt Designera i tworzymy nowy Widget:
  pyqtdes0
  pyqtdes1
 • Z menu po lewej przeciągamy trzy przyciski ("Push Button") i jeden pasek postępu ("Progress Bar").
  pyqtdes2
 • Klikając na przycisk możemy edytować tekst jaki wyświetla. Gdy zaznaczymy jakiś widget na oknie - w menu po prawej stronie pojawią się jego ustawienia. W przypadku QProgressBar znajdziemy ustawienia określające startową wartość (mamy 24, a wypada zmienić na 0):
  pyqtdes3
  Zmieniamy nazwy na przyciskach, a także startową wiadomość paska postępu.
 • Każdy widżet ma swoją unikalną etykietę, po której w kodzie można go identyfikować i wykorzystywać. Warto nazwać wszystkie używane widgety spójnie i zgodnie z ich funkcją/przeznaczeniem. Etykietę zmieniamy w menu ustawień:
  pyqtdes4
  Przycisk "Start" nazwałem "startButton", "Stop" - "stopButton", "Exit" - "exitButton". Pasek postępu pozostał jako "progressBar".
 • Interfejs mamy już gotowy jeżeli chodzi o zawartość. W menu górnym możesz sprawdzić wygląd zaprojektowanego okna: Formularz - Podgląd. Spróbuj rozszerzyć wyświetlone okno. Zobaczysz efekt tego typu:
  pyqtdes5
  Widgety nie skalują się wraz z oknem. By widżety skalowały się i odpowiednio układały się w oknie należy zastosować Layout ("szablon"). Taki szablon możemy (i zazwyczaj to robimy) ustawić dla danego okna wybierając szablon z górnego menu QtDesignera
  pyqtdes6a
  Mamy odpowiednio poziomy i pionowy szablon (rozmieszcza odpowiednio widżety jeden po drugim i jeden pod drugim), następnie poziomy i pionowy Splitter (użytkownik może później przesuwać granicę podziału). Ostatni szablon do "grid" umożliwiający rozmieścić szablony w poziomie i pionie. Te same szablony można także wykorzystywać do zgrupowania kilku widżetów.
 • Zaznacz obecne trzy przyciski (klikaj na nie z wciśniętym klawiszem CTRL) a następnie kliknij na poziomy szablon (pierwszy):
  pyqtdes6
  Przyciski zostały zgrupowane w szablonie. Teraz nie mając zaznaczonego żadnego widżeta wybierz szablon pionowy (drugi) - by ustawić go dla całego okna. Oto efekt:
  pyqtdes6c
  Przyciski skalują się do równych długości, jak i też szablon zajmuje całą wolną wysokość.
 • Do dopasowywania skalowania się widgetów możemy użyć "wirtualnych" widżetów "Spacers" ("odstępy"):
  pyqtdes6b
  Wstaw poziomy odstep między przyciskiem Stop a Exit:
  pyqtdes7
  A pionowy pod paskiem postępu:
  pyqtdes8
 • Teraz widżety w naszym oknie będą płynnie skalowały się wraz z rozmiarem okna:
  pyqtdes9
  Interfejs jest gotowy i można przystąpić do jego oprogramowania. Zapisz interfejs w pustym katalogu jako np. counter.ui

Oprogramowanie interfejsu

Zakładam że przerobiłeś już pierwsze tutoriale opisujące podstawy programowania w PyQt4. Zaczynamy od wygenerowania klasy Pythona z pliku UI:
pyuic4 counter.ui > counter.py
Następtnie tworzymy plik run.py z takim oto szkieletowym kodem:
# -*- coding: utf-8 -*-
import sys

from PyQt4 import QtCore, QtGui
from counter import Ui_CounterWindow

class MyCounter(QtGui.QWidget):
	def __init__(self, parent=None):
		QtGui.QWidget.__init__(self, parent)
		self.ui = Ui_CounterWindow()
		self.ui.setupUi(self)

if __name__ == "__main__":
	app = QtGui.QApplication(sys.argv)
	myapp = MyCounter()
	myapp.show()
	sys.exit(app.exec_())
Gdzie from counter import Ui_CounterWindow to import klasy naszego okna z pliku counter.py. Otwierając ten plik zdobędziemy nazwę klasy (Ui_CounterWindow w tym przypadku). Będzie to nazwa wg. schematu "Ui_etykietaOkna". Uruchom plik run.py - powinno wyświetlić się okno.
 • Zaczynamy od połączenia sygnału kliknięcia w przycisk z własnym slotem - metodą wykonującą określony kod. Oto rozwinięty kod szkieletu:
  # -*- coding: utf-8 -*-
  import sys
  
  from PyQt4 import QtCore, QtGui
  from counter import Ui_CounterWindow
  
  class MyCounter(QtGui.QWidget):
  	def __init__(self, parent=None):
  		QtGui.QWidget.__init__(self, parent)
  		self.ui = Ui_CounterWindow()
  		self.ui.setupUi(self)
  		
  		QtCore.QObject.connect(self.ui.startButton,QtCore.SIGNAL("clicked()"), self.start)
  		QtCore.QObject.connect(self.ui.stopButton,QtCore.SIGNAL("clicked()"), self.stop)
  		QtCore.QObject.connect(self.ui.exitButton,QtCore.SIGNAL("clicked()"), self.close_app)
  	
  	def start(self):
  		"""
  		Start the counter
  		"""
  		print 'start'
  	
  	def stop(self):
  		"""
  		Stop the counter
  		"""
  		print 'stop'
  	
  	def close_app(self):
  		"""
  		Close the app
  		"""
  		app.exit()
  
  if __name__ == "__main__":
  	app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  	myapp = MyCounter()
  	myapp.show()
  	sys.exit(app.exec_())
  
  Metoda close_app zostanie wywołana po kliknięciu na przycisk "Exit". Sygnał kliknięcia (clicked()) został połączony z tą metodą za pomocą QtCore.QObject.connect. Przycisk określony jest jako self.ui.exitButton, gdzie exitButton to etykieta widżeta ustawiona przez nas w Qt Designerze. Podobnie połączyłem pozostałe dwa przyciski. Na razie metody wypisują tekst w konsoli gdy przycisk został kliknięty.
 • By stworzyć ładnie postępujący stan paska postępu użyję Stoperów opisanych w podlinkowanym artykule.
 • Oto gotowy kod pliku run.py:
  # -*- coding: utf-8 -*-
  import sys
  
  from PyQt4 import QtCore, QtGui
  from counter import Ui_CounterWindow
  
  class MyCounter(QtGui.QWidget):
  	def __init__(self, parent=None):
  		QtGui.QWidget.__init__(self, parent)
  		self.ui = Ui_CounterWindow()
  		self.ui.setupUi(self)
  		
  		QtCore.QObject.connect(self.ui.startButton,QtCore.SIGNAL("clicked()"), self.start)
  		QtCore.QObject.connect(self.ui.stopButton,QtCore.SIGNAL("clicked()"), self.stop)
  		QtCore.QObject.connect(self.ui.exitButton,QtCore.SIGNAL("clicked()"), self.close_app)
  		
  		# stoper
  		self.progress_timer = QtCore.QTimer()
  		QtCore.QObject.connect(self.progress_timer, QtCore.SIGNAL("timeout()"), self.progress_update)
  	
  	def progress_update(self):
  		"""
  		Update the progress bar
  		"""
  		val = self.ui.progressBar.value() + 10
  		if val <= 100:
  			self.ui.progressBar.setValue(val)
  		else:
  			self.progress_timer.stop()
  	
  	
  	def start(self):
  		"""
  		Start the counter
  		"""
  		print 'start'
  		self.progress_timer.start(1000)
  	
  	def stop(self):
  		"""
  		Stop the counter
  		"""
  		print 'stop'
  		self.progress_timer.stop()
  	
  	def close_app(self):
  		"""
  		Close the app
  		"""
  		app.exit()
  
  if __name__ == "__main__":
  	app = QtGui.QApplication(sys.argv)
  	myapp = MyCounter()
  	myapp.show()
  	sys.exit(app.exec_())
  
 • Metoda start uruchamia stoper, który co 1 sekundę będzie wywoływał metodę progress_update, która to o 10% zwiększy postęp paska postępu :)

Kod źródłowy

RkBlog

PyQt, 19 October 2009

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact