RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Uruchamianie aplikacji PyQt4 bez GUI na serwerach

Wykorzystanie xvfb do uruchamiania aplikacji PyQt4 bez działającego serwera środowiska graficznego X.org. Za pomocą xvfb można uruchamiać takie aplikacje na serwerach.

WebKit, jak i inne komponenty PyQt4 mogą być wykorzystane do stworzenia różnych pająków i botów. Normalnie do działania aplikacje te potrzebują sesji serwera Xów, nawet jeżeli nie wyświetlają GUI (brak wywołania *show()). Na serwerach można to obejść stosując xvfb - "udawaną" sesję Xów. Aplikacja ta wchodzi w skład pakietów X.org (nie wymaga wszystkich pakietów Xów). Wystarczy skrypt Pythona uruchomić poleceniem typu:
xvfb-run -a ./plik.py
RkBlog

PyQt, 19 February 2009, Piotr Maliński

Comment article