Uruchamianie aplikacji PyQt4 bez GUI na serwerach

Wykorzystanie xvfb do uruchamiania aplikacji PyQt4 bez działającego serwera środowiska graficznego X.org. Za pomocą xvfb można uruchamiać takie aplikacje na serwerach.

WebKit, jak i inne komponenty PyQt4 mogą być wykorzystane do stworzenia różnych pająków i botów. Normalnie do działania aplikacje te potrzebują sesji serwera Xów, nawet jeżeli nie wyświetlają GUI (brak wywołania *show()). Na serwerach można to obejść stosując xvfb - "udawaną" sesję Xów. Aplikacja ta wchodzi w skład pakietów X.org (nie wymaga wszystkich pakietów Xów). Wystarczy skrypt Pythona uruchomić poleceniem typu:
xvfb-run -a ./plik.py
RkBlog

PyQt, 19 February 2009

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact