Wiele okien w aplikacji

Gdy tworzymy bardziej złożone aplikacje zazwyczaj składają się one z kilku okien dialogowych. Tworząc w QTdesigner GUI kilku okien zapewne będziemy chcieli je połączyć.
- Za pomocą pyuic wygeneruj pliku *py dla każdego GUI
- Do pliku zawierającego kod główneg GUI wklej klasy z pozostałych plików
- Ręcznie edytuj kod funkcji by połączyć wszystko

Przykład: tworzymy dwa okna z pushbuttonem. W pierwszym GUI pushbutton przy kliknięciu ma wykonać funkcję "okna", kod - zostaw pusty albo wpisz np. print "okna"
Gdy mamy form1.py i form2.py przenosimy kod z form2.py do form1.py i edytujemy go. Wyszukujemy funkcję okna: def okna(self):. By dostać się do innego okna trzeba zainicjować jego klasę. Oto przykład:
def okna(self):
        self.z = Form2()
        self.z.show()
	self.z.pushButton2.setText("aaaaaa")
Metoda show() pokazuje okno, a self.z.pushButton2.setText("aaaaaa") to przykład operacji na elementach danego okna :)
RkBlog

Interfejsy Graficzne, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact