Instalacja PySide

PySide można obecnie zainstalować, skompilować pod Linuksem. W odróżnieniu od PyQt4 jest na licencji LGPL umożliwiając bardziej liberalny wybór licencji projektów, w których jest wykorzystywana (łatwiej tworzyć zamknięte projekty). Na stronie projektu (dokumentacja) dostępne są paczki dla Ubuntu, oraz źródła.

W przypadku źródeł instalacja jest trochę złożona. Musimy mieć zainstalowaną bibliotekę BOOST (>=1.40.0), cmake (>= 2.6.0), oraz Qt 4.5 lub nowsze. Instalujemy w kolejności jak na stronie:

  • apiextractor: cmake CMakeLists.txt && make && make install
  • boostpythongenerator: cmake -DCMAKE_MODULE_PATH=/usr/local/share/cmake-2.6/Modules/ CMakeLists.txt && make && make install
  • pyside: cmake -DGENERATOR=ŚCIEŻKA_DO/apiextractor-0.2/bin/boostpythongenerator CMakeLists.txt && make && make install
W przypadku pyside -DGENERATOR musi zawierać ścieżkę do boostpythongenerator (który u mnie wszedł do apiextractor). Jeżeli przy kompilacji pyside pod koniec wysypie się z braku QtScriptTools to należy usunąć add_subdirectory(QtScriptTools) z "CMakeLists.txt" z podkatalogu "PySide" i kontynuować (make && make install)

Przenoszenie kodu z PyQt4 na PySide

W teorii wystarczy zmienić importy - PyQt4 na PySide, np:

import sys
from PySide.QtCore import *
from PySide.QtGui import *
from PySide.QtWebKit import *

app = QApplication(sys.argv)

web = QWebView()
web.load(QUrl("http://google.pl"))
web.show()

sys.exit(app.exec_())
W rzeczywistości PySide nie radzi sobie dobrze z klasami wygenerowanymi przez pyuic4 (jak i nie działa pod MS Windows i Mac OS X) i zastąpienie prosto z pudełka PyQt4 na chwilę obecną nie jest możliwe.

RkBlog

PyQt, 20 August 2009

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact