PyDingo

PyDingo zgodnie z założeniami będzie wielofunkcyjną aplikacją - menedżerem plików z szeregiem dodatkowych funkcjonalności (edytor tekstowy, przeglądarka zdjęć i inne wbudowane aplikacje). Główne punkty rozwoju tej aplikacji to:
 • Wieloplatformowość - obsługa MS Windows, OS X, Linuksa, BSD i Solarisa
 • Natywny wygląd - zastosowanie biblioteki Qt (PyQt) zapewniajacej natywny wygląd pod każdy systemem operacyjnym, a także pod menedżerami okien opartymi o GTK
 • Rozszerzalność - łatwy system dodawania widżetów-aplikacji obsługujących określone typy URLi, lub typy MIME plików
 • Dokumentacja - opis zastosowanych rozwiązań, budowy PyDingo
 • Biblioteki - opracować wieloplatformowe biblioteki, które można ponownie wykorzystać w innych projektach
Stworzenie menedżera plików, czy też zbliżonej funkcjami aplikacji - powiązanej z danym systemem, czy środowiskiem graficznym jest znacznie łatwiejsze w porównaniu do stworzenia aplikacji wieloplatformowej - a to ze względu na brak gotowych wieloplatformowych rozwiązań (określanie typu MIME plików, sugerowanie aplikacji, określanie ścieżek systemowych (kosz, katalg użytkownika, katalog na lokalne dane/ustawienia użytkownika itd.)).

Zrzuty ekranu

 • KDE3
  pydingo-filebrowser
  pydingo-metawidget
  pydingo-texteditor
 • Windows XP
  pydingo-winxp
 • GNOME
  pydingo-gnome-apps
  pydingo_gnome1
  pydingo_gnome2

PyDingo 0.2 ALFA

Wersja 0.2 to dopiero wstępny szkielet aplikacij. Pozwala na przeglądanie katalogów, podgląd plików tekstowych, wyświetlanie meta-informacji o plikach binarnych, oraz przeglądanie stron internetowych (silnik WebKit). Wystarczy pobrać pydingo-0.3.zip, rozpakować i w katalogu "pydingo" uruchomić plik run.py:
python run.py

PyDingo będzie do konsoli wypisywał informacje debugowania (brak opcjonalnej zależności itp.), jak i potencjalne wyjątki.

Wymagania: PyQt 4.4 lub nowsze, "qscintilla-python" 2.3 lub nowsza (2.2 też powinno działać), "Hachoir" (opcjonalne, zalecane). Dla Linuksa, BSD, Solarisa i innych systemów Uniksowych - "pyxdg". Użytkownicy GNOME (lub powiązanych aplikacji) mogą zainstalować "gnome-vfs-python" i/lub nowsze wersje "pygobject".

Dostępny jest też binarny pakiet dla MS Windows. Wystarczy rozpakować i odpalić "run.exe" (bez konieczności instalowania zależności).

PyDingo SVN

Bieżący kod można pobrać z repozytorium SVN:
svn checkout http://pydingo.googlecode.com/svn/trunk/ pydingo

Uruchamianie identyczne jak dla wersji 0.3. Plany rozwoju znajdują się na stronie projektu.

Zgłaszanie błędów, uwag, pomysłów, pytania itp.

Wszystkie sugestie mile widziane: riklaunim@gmail.com (mail, jabber, GTalk).
RkBlog

PyQt, 8 December 2008

RkBlog main page Search RSS Contact