Widżet wyboru plików i katalogów QFileDialog w PyQt3

QFileDialog to widget odpowiadający za wybieranie pliku/katalogu. Nie ma go w zestawie widgetów a wywoływanie go trzeba przenieść na kod. W przykładzie tworzymy proste okno z przyciskiem pushButton, który przy kliknięciu wykona funkcję "testowa" o kodzie:
void Form1::testowa()
{
self.a = QFileDialog(self)
self.pushButton1.setText(QFileDialog.getOpenFileName())
}
Mamy po uruchomieniu okno typu:
pyqt17
Po kliknięciu na przycisk zobaczymy okno QFileDialog:
pyqt18
Po wybraniu pliku jego ścieżka pojawi się na przycisku:
pyqt16
RkBlog

Interfejsy Graficzne, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact