Używanie plików zasobów qrc w PyQt4

Biblioteka Qt obsługuje pliki zasobów - pliki XML zawierające informacje o plikach "statycznych" używanych przez interfejs aplikacji (np. grafiki - ikony). W PyQt4 dostępne jest narzędzie pyrcc4, które parsuje plik zasobów i generuje klasę Pythona zawierającą wszystkie pliki określone w pliku zasobów (nie trzeba wtedy przejmować się ścieżkami do plików statycznych).

Tworzenie pliku zasobów

Pliki z zasobami tworzymy i zarządzamy w Qt Designerze poprzez "Przeglądarkę Zasobów" (menu "Widok" by włączyć jeżeli nie widzisz tego panelu). Klikając w ikonę "Edytuj Zasoby" pojawi się puste okno zasobów:

qrc1
 • Plik zasobów ma rozszerzenie qrc i zarządzany jest przez Qt Designera
 • Tworząc interfejs tworzymy plik zasobów (jeden lub więcej).
 • Po stworzeniu pliku zasobów możemy dodać do niego "przedrostki" - coś jak wirtualne katalogu pozwalające organizować zawarte w nim pliki
 • Do danego przedrostka można dodawać pliki
 • Plik zasobów qrc zostanie zapisany w tym samym katalogu co plik interfejsu (ui)
 • Tworząc interfejs dla np. przycisków można ustawić ikonę - wybieramy wtedy opcję "wybierz zasób" i wybieramy dodany do zasobów plik
Oto przykładowy plik zasobów (qrc) z jedną ikoną:
qrc2
qrc3
Dzięki czemu możemy go wykorzystać w interfejsie aplikacji, np:
qrc4

Wykorzystanie plików qrc w PyQt4

 • Plik zasobów qrc konwertujemy do klasy Pythona za pomocą pyrcc4 (narzędzie PyQt4). W konsoli wykonaj:
  pyrcc4 resources.qrc > resources_rc.py
  Gdzie resources_rc.py to wynikowy plik z kodem Pythona. PyQt4 domyślnie oczekuje takiego nazewnictwa pliku (choć można ręcznie później to zmienić w wygenerowanym pliku Pythona z pliku UI).
 • Należy także zregenerować klasę Pythona wygenerowaną z pliku UI (za pomocą pyuic4)
 • Aplikacja PyQt4 nie potrzebuje źródłowych plików, z których zasób został wygenerowany. Jeżeli zasoby wykorzystujemy w interfejsie to nie musimy robić nic więcej

Wykorzystywanie zasobów we własnym kodzie

 • Zaimportuj klasę:
  from resources_rc import *
 • Dostęp do danego zasobu otrzymamy za pomocą klasy QtCore.QResource:
  QtCore.QResource(':przedrostek/nazwa_pliku.xyz')
  if QtCore.QResource(':ikony/another_opera_icon_128.png').isValid():
  	print 'Ok'
  else:
  	print 'Bad'
  
  Znak : jest tutaj ważny i obowiązkowy.
 • To co zwróci zasób będzie wskazanym plikiem statycznym, który np. możemy ustawić jako ikonę elementu (jeżeli to grafika).
RkBlog

PyQt, 7 September 2009

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact